Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Danh sách tên các loài hoàng thảo (Dendrobium) Việt Nam

Chi Lan Hoàng Thảo trên thế giới được gọi là Dendrobium Sw. Việc phân biệt các cây trong chi lan Hoàng Thảo này rất phức tạp. Do đó, sau khi tổng hợp các bài viết của bạn: Trường Hoàng Thảo Và Raika và Tân Phong trên diễn đàn DalatRose, mình đã soạn lại thông tin từ các bài viết này và xin mạng phép được đăng lại danh sách các loại lan hoàng thảo rừng Việt Nam tại Blog này. Đồng thời mỗi loại lan có liên kết dẫn đến bài giới thiệu về loại lan hoàng thảo đó nhầm giúp các bạn tìm hiểu nhiều hơn về chúng.Danh sách tên gọi 1 số loại hoàng thảo rừng ở Việt Nam (Nguồn: bạn Trường Hoàng Thảo Và Raika diễn đàn Dalatrose)

 1. Bạch hoả hoàng          ----------------------- Dendrobium bellatulum
 2. Hoàng thảo Bạch câu 鴿石斛 ------------------ Dendrobium crumenatum
 3. Ti ểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium christyanum
 4. Tiểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium margaritaceum
 5. Báo hỷ ---------------------- Dendrobium secundum
 6. Chuỗi ngọc Điện Biên, HT thân đốt蜂腰石斛------Dendrobium findlayanum
 7. Một họ đùi gà dẹt櫻石斛 ----------------------- Dendrobium linawianum
 8. Hoàng thảo kèn ----------------------------- Dendrobium lituiflorum
 9. Đùi gà 原種春石斛 ----------------------- Dendrobium nobile
 10. Hoàng Thảo Đơn cam獨角石斛 ----------------------- Dendrobium unicum
 11. Giả hạc tím卓花石斛 ----------------------- Dendrobium anosmum
 12. Giả hạc trắng ----------------------------- Dendrobium anosmum var. alba卓花石斛白變種
 13. Giả hạc thân ngắn (lan trầm tím)----------------------------- Dendrobium parishii
 14. Dendrobium parishii var. alba ------------------
 15. giả hạc ---------------------------- Den. anosmum
 16. Giả hạc ----------------------- Dendrobium superbum
 17. Ý ngọc  ---------------------------- Dendrobium transparens
 18. Hạc vỹ ---------------------------- Dendrobium aphyllum
 19. Hoàng lạp ---------------------------- Dendrobium chrysotoxum
 20. Dendrobium chrysotoxum var. suavissimum
 21. Hương duyên ----------------------------- Dendrobium ellipsophyllum
 22. Dendrobium henryi疏花石斛
 23. Hạc vỹ hồng, phi điệp hồng  ---------------------- Dendrobium pierardii
 24. Hoàng phi hạc黃喉石斛 ---------------------- Dendrobium signatum
 25. Hương duyên vàng -------------------------- Dendrobium uniflorum
 26. Hắc mao --------------------------- Dendrobium williamsonii
 27. Kim thoa??? --------------------------- Dendrobium aurantiacum
 28. Kim điệp -------------------------- Dendrobium capilipes var. elegance
 29. Kim thoa??? -------------------------- Dendrobium clavatum
 30. Den kontumense ???黑毛石斛
 31. Kim điệp thơm翅梗石斛 -------------------- Dendrobium trigonopus
 32. Long tu đá玫瑰石斛 --------------------- Dendrobium crepidatum
 33. Long tu Lào, hoàng thảo vôi白貝殼石斛--------- Dendrobium cretaceum
 34. Long nhãn流蘇石斛 ------------------- Dendrobium fimbriatum
 35. Giống hoàng thảo vôi -------------------------- Dendrobium polyanthum
 36. Long tu Lào, vôi cánh tím ------------------------- Dendrobium primulinum
 37. Den primulinum - long tu????越南貝殼石斛 ---- Dendrobium sp.
 38. Móng rùa ------------------------ Dendrobium keithii
 39. Móng rùa ------------------------- Dendrobium leonis
 40. Nhất điểm hoàng翅萼石斛 -------------------- Dendrobium cariniferum
 41. Ngọc thạch晶帽石斛 -------------------- Dendrobium crystallinum
 42. Hoàng thảo nhất điểm hồng 龍石斛 -------------------- Dendrobium draconis
 43. Nghệ tâm hoa tím  ------------------------- Dendrobium loddigesii
 44. nghệ tâm hoa trắng lưỡi vàng  ---------------- Dendrobium loddigesii var. albescens
 45. Phi điệp vàng束花石斛 -------------------- Dendrobium chrysanthum
 46. Râu môi長蘇石斛 -------------------- Dendrobium brymerianum
 47. Thuỷ tiên: cánh trắng cuống tím, thân tròn Dendrobium amabile
 48. HT tơ mành ------------------------- Dendrobium blumei
 49. HT tơ mành ------------------- Dendrobium boothii 
 50. Lan thanh hạc ------------------------ Dendrobium cruentum
 51. Tích tụ ------------------------ Dendrobium cumulatum
 52. HT Trường Sơn-thân dài豆苗石斛 ------------- Dendrobium delacourii
 53. Thuỷ tiên mỡ gà ------------------------ Dendrobium densiflorum
 54. Giống tích tụ, hoa trắng ngà ------------------ Dendrobium derryi
 55. Tam bảo sắc齒瓣石斛 ------------------- Dendrobium devonianum
 56. Thu ý thảo ? -------------------------- Dendrobium erosum
 57. Trúc mành紅鸝石斛 -------------------- Dendrobium falconeri
 58. Thuỷ tiên trắng四角石斛 ------------------ Dendrobium farmeri
 59. Den hancockii – HT trúc ----------------- Dendrobium hainanense
 60. HT trúc vàng細葉石斛 ------------------ Dendrobium hancockii
 61. Tuỷ tiên râu cánh, thuỷ tiên tua蘇瓣石斛 Dendrobium harveyanum
 62. Thập hoa重唇石斛 ------------------ Dendrobium hercoglossum
 63. Thu ý thảo??? ----------------------- Dendrobium lawesii
 64. Tím huế 尖唇石斛 --------------------- Dendrobium linguella
 65. Thái bình môi hài杓唇石斛 ----------------- Dendrobium moschatum
 66. Trúc phật bà 腫節石斛 ------------------ Dendrobium pendulum
 67. Thái bình, ------------------------- Dendrobium pulchellum
 68. Thuỷ tiên dẹt黃球石斛 -------------------- Dendrobium sulcatum
 69. Thanh hạc鈴木石斛 ------------------- Dendrobium suzukii
 70. Thuỷ tiên vàng  燈籠石斛 ------------------- Dendrobium thyrsiflorum
 71. Dendrobium trantuanii 
 72. Trường Sơn 大豆苗石斛 ------------------- Dendrobium venustum
 73. Trinh bạch 維珍石斛 ------------------- Dendrobium virgineum
 74. U lồi, tứ bảo sắc 大苞鞘石斛 ---------------- Dendrobium wardianum
 75. Vảy rồng ----------------------- Dendrobium aggregatum
 76. Hoàng thảo vuông ------------------------ Dendrobium hymenanthum
 77. Vảy rồng, vảy cá 迷你聚石斛 ---------------- Dendrobium jenkinsii
 78. Vảy rồng 聚石斛 ------------------- Dendrobium lindleyi
 79. Hoàng thảo xoắn, tử phi hạc  ------------ Dendrobium tortile
 80. Ý thảo 3 màu 美極石斛 --------------------- Dendrobium gratiosissimum
 81. Hoàng Thảo Thái Dendrobium Scabrlingue
 82. Hoàng Thảo Xanh lưỡi sọckro hồng Den stuartii


Tham Khảo Sách Phong Lan Việt Nam (Trần Hợp)+ kinh nghiệm nhận biết của Tân Phong

1,Lan Hoàng Thảo Lá Cong
Tên khoa Học
dendrobium acinaciforme .vn
ra hoa tháng 6t7
Nơi mọc
Rừng Việt nam

2.Lan Móc ccvn 1975
Lan Hoàng Thảo Thân Gẫy Hồng Câu Trần Hợp
Thường Gọi
Lan Hoàng Thảo Thập Hoa
Tên Khoa Học
Dendrobium aduncum Wall.vn
Ra Hoa Tháng 4-t5
hương thơm nhẹ
Nơi Mọc Tam Đảo ,Vĩnh Phú ,Sơn La, Hòa Bình,Kotum Gia Lai Lâm Đồng

3.Lan Hoàng Thảo Móng Rồng
Tên Khoa Học
Dendrobium aloifolium
ra hoa tháng 6
nơi mọc
các tỉnh miền núi rừng Việt Nam

4,Lan Hoàng Thảo Duyên Dáng
Thường gọi
Lan Hoàng Thảo Kiều Tím Cánh Miền Bắc
Hoàng Thảo Thủy Tiên Tím Miền Trung và Nam
Tên Khoa Học
Dendrobium amabile
Ra Hoa Tháng 3t4
hơng thơm nhẹ
Nơi Mọc
Tuyên Quang, Hòa Bình ,Thanh Hóa ,Quảng Bình,Yên Bái ,Thái Nguyên, Cao Bằng

5,Lan Hoàng Thảo Trung
Tên Khoa Học
Dendrobium annamense .vn
ra hoa
Cây Lan Hoàng Thảo Trung này chưa thấy hình hoa trên net
cây đặc hữu của Việt Nam
bác nào có thông tin và hình ảnh cây này xin liên hệ cùng
tan phong 0903233008 cám ơn

6,a,Lan Hoàng Thảo Phi Điệp Giả Hạc Tím
Tên khoa Học
Dendrobium anosmum
Dendrobium superbum

b,Lan Hoàng Thảo Phi Điêp Giả Hạc Cánh Trắng
tên khoa học;
Dendrobium superbum var. semi album

c,.Lan Hoàng Thảo Phi Điêp Giả Hạc Trắng
Dendrobium superbum var alba vietnam

Cây Lan này là dòng đặc hữu quí hiếm của vietnam
Ra hoa tháng 4,5
hương thơm đậm
nơi mọc
các tỉnh miền núi rừng Việt Nam

7.Lan Hoàng Thảo Hạc Vỹ
Lan Hoàng Thảo Đại ý Thảo
Tên Khoa Học
Dendrobium aphyllum.vn
ra hoa tháng 3t4
thơm nhẹ riêng hoa cánh Đài hoa to vặn lưỡi tua thì thơm ngọt và đậm hơn
nơi mọc Sơn La Lai Châu Thanh Hóa

8,Lan Hoàng thảo kèn
Tên Khoa Học
Dendrobium lituiflorum.vn
ra hoa tháng 3t4
hương thơm phi điệp nhưng nhẹ hơn
nơi mọc Sơn La, Điện Biên ,Lai Châu
Cây này đang trong tình trạng cảnh báo mất giống vì Anh Trung Quốc chỉ mua 1 thân tơ xắp có hoa

9.Lan Hoàng Thảo Hỏa Hoàng
Thường Gọi
Lan Hoàng Thảo Bạch hỏa Hoàng
tên khoa học
Dendrobium bellatulum.vn
ra hoa tháng 11t12
hương thơm mát
nơi mọc Đà Lạt Đắc Lắc kontum

10.Hoàng thảo Trúc
Lan Hoàng Thảo Hải Nam
tên khoa học
Dendrobium cathcartii Hook.f.vn
ra hoa
Khô Mọc Hoa Vàng
tên thường gọi
Hoàng Thảo Phi Điệp Vàng
Tên khoa học
Dendrobium chrysanthum Wall.
Khô Mộc lông
tên khoa học
Dendrobium ciliatum parish
Hoàng Thảo Củ Tuyết Mai
Thường gọi Hoàng Thảo Bạch Câu
tên khoa học
Dendrobium crumenatum Sw
Hoàng Thảo Hoa Sen
Phi Điệp Đơn
tên thường gọi
Hoàng Thảo Ngọc Thạch
Tên khoa học
Dendrobium crystallinum Reichb.f
Hoàng Thảo Hoa Dày Đặc
Lan Thủy Tiên
Người Bắc
Hoàng Thảo Kiều Vàng
Người Nam
Thủy Tiên Mỡ Gà
Tên khoa học
Dendrobium densiflorum Wall
Hoàng Thảo Da Cam Cây Cỏ Việt Nam 1975
Hoàng Thảo Thái Bình Bác Trần Hợp
Thái Bình Lưỡi Hài Hay ấn Độ
Hay Long Nhãn Hài
tên Khoa Học
Dendrobium moschatum Sw
Hoàng Thảo Dẹt
Thạch Hộc
thường gọi
Hoàng Thảo Đùi Gà
tên khoa học
Dendrobium nobile lindl
Hoàng Thảo Hoa Nhọn ccvn 1975
tên khoa học
Dendrobium oxyanthum
Cây này tanphong Còn đang tra cứu
Hoàng Thảo Chân To
Hoàng Thảo Tiểu Hộc
Hoàng Thảo Tiểu Tuyết Mai
tên khoa học
Dendrobium podagraria Hook.f
Hoàng Thảo Hồng
tên khoa học
Dendrobium poilanei
Hoàng Thảo Cuộn
Thường Gọi
Hoàng Thảo Hương Duyên
Tên khoa học
Dendrobium revolutum
Lan Xương Cá
Hoàng Thảo Xương Cá
tên khoa học
Dendrobium serra lindl
Lan Phong Tuyết Hay Hoàng Thảo Phong Tuyết
tên khoa học
Dendrobium tenellum lindl
Hoàng Thảo Xoắn Hay Hoàng Thảo đùi gà
Hoàng Thảo Tử Phi Hạc
Dendrobium tortile lindl
Hoàng Thảo Hai Thùy
tên khoa học
Dendrobium bilobulatum
Hoàng Thảo Vàng Cam
thường gọi
Hoàng Thảo Kim Thoa Hoa Vàng
Tên khoa Học
Dendrobium chryseum Rolfe
Dendrobium clavatum

Hoàng Thảo Kim Điệp
thường gọi Hoàng Thảo Hoàng Lạp
Hay Thủy Tiên Vàng
tên khoa học
Dendrobium chrysotoxum Lindl

Hoàng Thảo Đỏ
Dendrobium concinnum
Hoang Thảo Sáp
thường gọi
Hoàng Thảo Long Tu Đá Trắng Hồng
Hoàng Thảo Long Tu Đá Trắng Vàng
Dendrobium crepidatum Lindl.
Hoàng Thảo Vôi Cánh Trắng
Dendrobium cretaceum lindl
Hoàng Thảo Vôi Cánh Hồng
Dendrobium polyanthum vn
D. polyanthum Ldl
Hoàng Thảo Tích Tụ
Hoàng Thảo Thu Ý Thảo
Dendrobium cumulatum
còn cây Dendrobium lawesii đỏ này
tan phong chưa gặp không biết là có phân bố tại vùng Lâm Đồng Không thì chưa rõ
Hoàng Thảo Đà Lạt( Mắt Trúc}
Dendrobium Dalatense Garnet
Cây này cũng chưa có hình ảnh tanphong tra cứu sau
Hoàng Tảo Da Tân
Dendrobium dantaniense
Cây Này Nghe Bác Trần Hợp Nói Là có mọc ở Đà Lạt Lâm Đồng
Hoàng Thảo Tam Đảo
Dendrobium daoense
Hòang Thảo Môi Tơ
Thường Gọi
Hoàng Thảo Trường Sơn Thân Ngắn
Dendrobium delacourii
Hoàng Thảo Lá Kim
Dendrobium dentanum
ảnh Bác Hữu Minh
Chúc Mừng Bác Hữu Minh có Lan Hoàng Thảo Đặc Hữu
Hòang Thảo Tam Bảo Sắc
Dendrobium Devoniannum
Hoàng Thảo Ý Thảo(ý Thảo Lan)
thường gọi Hoàng Thảo Ý Thảo ba màu hay Hoàng Ý Thảo
Dendrobium gratiosissimum
Hoàng Thảo Thái
Dendrobium Scabrlingue
Hoang thao Ngoc Truc
Dendrobium moniliforme
Hoàng Thảo henryi
Dendrobium henryi
Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc
Dendrobium devonianum paxt. vietnam
Lan Hoàng Thảo Lá Sợi
Dendrobium exile schltr.

Lan Hoàng Thảo Bạch Trúc
Lan Hoàng Thảo H*ương Valy
Dendrobium faulhaberianum schltr
Hoàng Thảo Đốt Sợi
Dendrobium filicaule gagnep
Lan Hoàng Thảo Long Nhãn
tên khác
Hoàng Thảo Kim Thoa
Tên Khác
Hoàng Thảo Long Nhãn Kim Điệp
Hay Kim Thoa Long Nhãn
tên khoa học
Dendrobium fimbriatum Hook
Lan Hoàng Thảo Móc
Tên khoa học
Dendrobium hamatum
Lan Hoàng Thảo Tua
Tên Khác
Hoàng thảo Thủy Tiên Tua Cánh
Tên Khoa Học
Dendrobium harveyannum
Lan Hoàng Thảo Thõng
tên khác Hoàng Thảo Hắc Thanh Lan
tên khoa học
Dendrobium hemimelanoglossum
Lan Hoang Thảo Bạch Hoa
tên khoa học
Dendrobium hendersonii
Lan Hoàng Thảo Tím Huế
Dendrobium hercoglossum

Lan Hoàng Thảo Nhất Điểm Hoàng bác Trần Hợp
Thường gọi
Hoàng Thảo Lụa Vàng

Tên Khoa Học
Dendrobium heterocarpum
Lan Hoàng Thảo Vuông
tên khoa học
Dendrobium hymenanthum

Lan Hoàng Thảo Hạc
tên khoa học Dendrobium incurvum0
Lan Hoàng Thảo Đắc Min
hoàng thảo Xương Cá
tên khoa học
Dendrobium indivisum
Lan Hoàng Thảo Bù Đăng bác Trần Hợp
Thường gọi
Lan Bạch Hạc lang biang
tên khoa học
Dendrobium infundibulum
Lan Hoàng Thảo Hoa Cong
Cây Này tanphong đang phân vân có khả năng là Thu Ý Thảo của các bác đà lạt
tên khoa học
Dendrobium intricatum
Lan Hoàng Thảo Lang biang
tên khoa học
Dendrobium langbianense
Lan Hoàng Thảo Tai Hổ
Dendrobium linguella

Lan Hoàng Thảo Lưỡi Thuyền
Hoàng Thảo Hương Valy
Dendrobium linguella
Lan Hoang Thảo Bùn
Dendrobium lobbii
lan Hoàng Thảo xinh xinh
Thường Gọi
Hoàng Thảo Nghệ Tâm
Tên khoa học
Dendrobium loddigeii
Dendrobium ochreatum Lindl
Cây Mới
Hoàng Thảo sọc Vàng krô
dendrobium nemorale

Long tu Lào, hoàng thảo Vôi Dendrobium cretaceum
Long tu Lào, hoàng thảo vôi白貝殼石斛--------- Dendrobium cretaceum

Nguồn:  hoalancaycanh