Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Hướng dẫn tưới phân, thuốc cho lan


 Loại thuốc
Tên thuốc
Sử dụng
Liều lượng
Chú ý


 Phân
30-10-10

1 tuấn 1 lần (xen kẽ)

2g/1 lít nước
Tưới gốc (không tưới hoa, vòi hoa)
 Phân
20-20-20 (hoặc các phân khác: vd 19-31-17, 10-20-30)

2-3 tuần 1 lần (xen kẽ)
2g/1 lít nước
Tưới gốc (không tưới hoa, vòi hoa)
 Kích thích
B1, ra rể
2-3 tuần 1 lần (tưới chung phân)
2cc/1 lít nước
Tưới gốc (không tưới hoa, vòi hoa)
 Phân cung cấp hữu cơ, vi lượng
Phân cá
Rong biển
1 tuần 1 lần (xen kẽ)
2cc/1 lít nước
Tưới gốc (không tưới hoa, vòi hoa), mùa mưa ko tưới

 Thuốc bám   dính

Tưới chung trừ nấm, trừ sâu.
8cc/8 lít nước
Tưới gốc (không tưới hoa, vòi hoa). Có thể dùng hoặc ko.
 Trừ sâu1 tuấn 1 lần (xen kẽ)

Theo hộp
Tưới khắp cây (vòi hoa cũng tưới)

 Trừ bệnhMùa mưa: 1 tuấn 1 lần (xen kẽ).
Mùa nắng: 2-3 tuần 1 lần (có thể 1 tháng 1 lần)
Theo hộp
Tưới gốc (không tưới hoa, vòi hoa)Chú ý: liều lượng trên dùng cho cây lớn. Cây nhỏ, cây con giảm 1/2 liều.
Khi pha, 1 muỗng yogurt gạt ngang tương đương 1cc hoặc 1g (nếu phân tan chảy thì là 2g).
Cách tưới trên là cách tưới cơ bản, đơn giản. Ngoài ra còn có cách tưới phức tạp.