Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Lan giả hạt nét đẹp lộng lẫy

When my Dendrobium anosmum plants bloom I put them on the edge of the terrace so that their powerful fragrance can perfume the whole area. There are ten plants there. / Khi các lan Dendrobium anosmum của tôi nở hoa, tôi đặt chúng trên các cạnh của sân thượng vì vậy hương thơm mạnh mẽ của chúng có thể sực mùi toàn bộ khu vực. Có mười cây ở đó.
Dendrobium anosmum, a waterfall of flowers / một thác hoa !Dendrobium anosmum
Rất nhiều loại của loài này có hoa thơm cũng như màu sắc sặc sỡ. Quan tâm đặc biệt vài cây khi chúng nghỉ ngơi và tận hưởng những bông hoa trong những tháng đầu của năm kế. Sự đa dạng của các loài đáng chú ý, và nhiều loài trong số chúng thích nghi với những điều kiện gia đình, cũng như là các ứng viên xuất sắc cho phong cảnh nhiệt đới. Hãy thử (có) một số cây này để ngắm nếu bạn sống cùng với chúng. Bạn có thể ngạc nhiên một cách thú vị. Giả Hạc parishii - Song hồng (PHH), Hoàng thảo tím hồng (TH).

Dendrobium parishii - This is a widely distributed species. It can be found in China, India, Burma, Laos, Thailand and Vietnam at elevations of 250-1700m. / Đây là một loài được phân bố rộng rãi. Nó có thể được tìm thấy ở Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện, Lào, Thái Lan và Việt Nam ở độ cao 250-1700m.


Description / Mô tả: Plant blooms from spring to summer with 5 cm wide flowers. Flowers are fragrant. / Cây nở hoa từ mùa xuân đến mùa hè với các hoa rộng 5 cm. Hoa có mùi thơm.

Varieties / Đột biến:

Dendrobium parishii var. alba / Giả Hạc parishii đột biến hoa màu trắng - Sepals and petals are white, lip is white / đài và cánh hoa màu trắng, môi trắng.

Dendrobium parishii semi alba "Black Pearls / Chinainthorn" / Giả Hạc parishii đột biến hoa nữa trắng"Black Pearls / Chinainthorn

Cây lai của Giả Hạc parishii

 
Dendrobium anosmum var. huttoni

A semi alba form of anosmum it typically blooms with few flowers and seems to be a weaker plant. It might be that its proper care is not fully understood. / Một dạng bán alba của lan Giả hạc nó thường nở với ít hoa và có vẻ như là một cây yếu hơn. Có thể được chăm sóc nó thích hợp là không hiểu hoàn toàn.
Dendrobium anosmum var. alb ? Lan Giả hạc đột biến màu trắng

 
Dendrobium anosmum


Dendrobium anosmum


Dendrobium anosmum var. huttonii


Dendrobium anosmum var. alba


7 canes in bloom , 11 new canes starting to grow for next years blooming. / 7 thân đang ra hoa, 11 thân mới bắt đầu mọc cho việc nở hoa những năm tới.

 
Dendrobium anosmum


Dendrobium anosmum var dearei


Dendrobium anosmum
 

'Little Sweet Scent' - One of the many Dendrobium anosmum crosses / Một trong nhiều cây lai của Lan Giả Hạc Hawaii (honohono)


Dendrobium anosmum Lindley var huttoni [Rchb.f] Ames & Quis. 1935


Distribution / Phân bố: Sumatra, Java, Borneo and / và Papua.
 


Sanggumay (Dendrobium anosmum)


เอื้องสายหลวง - Dendrobium anosmum


Dendrobium anosmum (syn. Dendrobium superbum).
 


Dendrobium anosmum var 'Semi Alba'


cane orchid / lan mía - Dendrobium anosmum
 

Dendrobium anosmum var 'Semi Alba'


cane orchid / lan mía - Dendrobium anosmum

 
Nguồn: sưu tầm Internet