Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Mùa Hoa Lan Nở của một số loại lan thông dụng

Phần đông các loài lan nguyên giống (species) sẽ nở hoa vào các mùa như sau:

Giống lanMùa Hoa Lan Nở
Aerides (Giáng hương)Xuân
AngraecumThu-Đông và Xuân
Brassavolamùa Xuân
Bulbophyllum (Cầu diệp)Xuân và một số ít vào Thu
Calanthe (Kiều lan)Xuân cho đến Thu
Cattleya (Cát lan)đủ 4 mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông
Coelogyne (Thanh Đạm)một số nở vào mùa Xuân-Hạ, một số khác nở vào mùa Thu-Đông
Cymbidium (Lan Kiếm)Đông-Xuân, riêng giống Cym. ensifolium nở vào cả 4 mùa
Dendrobium Úc châubắt đầu nở từ tháng mùa Xuân dù là ở Úc hay ở Hoa kỳ
Dendrobium (Đăng lan, Hoàng Thảo) Á châuXuân-Hạ
Encycliađủ cả 4 mùa
Eulophia (Luân lan)Xuân-Hạ
Holcoglossum (Tóc tiên)tuỳ theo giống nở vào Xuân-Hạ-Thu-Đông
LaeliaThu-Đông và Xuân
OdontoglossumThu-Đông và Xuân
Oncidium(Vũ nữ)Xuân-Hạ
Paphiopedilum (Nữ hài)Thu-Đông và Xuân
Phaius (Hạc Đính)Xuân-Hạ
Phalaenopsis (Hồ Điệp)Đông-Xuân và Hạ
Renanthera (Huyết nhung, Phượng vĩ)Xuân, Hạ và Thu
SchomburgkiaXuân-Hạ và Thu
SobraliaXuân-Hạ
StanhopeaHạ
VandaXuân-Hạ và Thu
Theo Bùi Xuân Đáng