Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Thời gian nở hoa của một số loại lan thông dụng


- Lan kiếm - Cymbidium, Huyết nhung - Renanthera hoa tàn trong khoảng 8-10 tuần
- Hồ điệp - Phalaenopsis có khi 10-12 tuần mới tàn và hoa nở liên tiếp tới 3-4 tháng.
- Dendrobium lai giống mầu xanh tím từ 8-10 tuần.
- Cattleya từ 2-4 tuần tùy theo giống.
- Paphiopedilum từ 4-8 tuần.
- Psychopsis từ 3-4 tuần và nở liên tiếp trong mấy tháng liền.
- Vanda, Mokara từ 3-6 tuần.
Những giống nào có cánh hoa dầy sẽ lâu tàn hơn những giống có cánh hoa mỏng.

Grammatophyllum multiflorum - hoa phải 8-9 tháng mới tàn (Loài lan này ở Hà Nội thường được gọi là lan Nữ hoàng hay Vũ nữ hoàng hậu)