Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Thư viện lan Dendrobium nắng - Dendrobium màu

Dendrobium là một giống lan có nhiều loài trong họ Orchidaceae giống gồm hơn 1.600 loài. Giống chiếm vị trí lớn nhất là Bulbopllyllum. Phân bố trên các vùng thuộc Châu Á nhiệt đới, tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Á và Úc Châu. Với điều kiện sinh thái cũng rất đa dạng, có nhiều loài chỉ mọc và ra hoa ở vùng lạnh, có loài ở vùng nóng, có loài trung gian. Cũng có loài thích nghi với bất cứ điều kiện khí hậu nào. Nay Hoa Lan Sa Đéc xin tập hợp tên một số loại lan dendrobium  và hình ảnh  lan dendrobium để các bạn tham khảo


Nếu thông tin có sai sót, rất mong sự đóng góp và chia sẽ của các bạn!

1 nhận xét: