Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Hình ảnh một số loại lan mokara trồng phổ biến ở Việt Nam

Lan Mokara là nhóm hoa được lai tạo từ các giống: Arachnis x Vanda x Ascocentrum. Nhóm giống này rất thích hợp với việc trồng sản xuất hoa cắt cành do siêng ra hoa, có thể đạt 6-8 phát hoa/năm. Hiện nay, trên thị trường rất phong phú về giống lan Mokara. Hầu hết các giống có nguồn gốc từ Thái Lan. Các giống về cơ bản đều thích nghi với điều kiện khí hậu ở khu vực Đông Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh.
Một số lan mokara trồng phổ biến ở Việt Nam
 • Mokara Đỏ Ren Ret
 • Mokara Đỏ Red Sun
 • Mokara Đỏ lá quặt (Deart Heat)
 • Mokara Đỏ Mô Đăng (Dinah Shore)
 • Mokara Vàng chanh (Ful Moon)
 • Mokara Vàng mai (Chao Praya)
 • Mokara Vàng Chao Praya Sunset
 • Mokara Vàng (New Kitty)
 • Mokara Vàng nến (Bangkhuntien)
 • Mokara Vàng đồng (Luen)
 • Mokara Bò cạp vàng
 • Mokara Bò cạp phượng vĩ
 • Mokara Tím (Keniku)
Các giống Mokara đang được trồng phổ biến hiện nay là Đỏ lá quặt (M. Dear Heart), Đỏ 28 (M. Dinah Shore), Vàng nến (M. Bangkhuntien), Vàng chanh (M. Full Moon, M. Boonchoo Gold), Vàng đồng (M. Luen Berger Gold), Vàng mai (M. Chao Praya Gold)...

Hình ảnh một số lan mokara trồng ở Việt Nam

Mokara Đỏ lá quặt (Deart Heat)

  Mokara Đỏ Ren Ret

  Mokara Đỏ Red Sun


  Mokara Đỏ Mô Đăng (Dinah Shore)
  Mokara Vàng chanh (Ful Moon)
  Mokara Vàng mai (Chao Praya)
  Mokara Vàng Chao Praya Sunset
  Mokara Vàng (New Kitty)
  Mokara Vàng nến (Bangkhuntien)
  Mokara Vàng đồng (Luen)
  Mokara Bò cạp phượng vĩ  Nguồn: sưu tầm Internet