Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Tổng hợp các loại lan hoang dã tại Phú Quốc, Kiên Giang

 THỐNG KẾ CÁC LOÀI LAN HOANG DÃ PHÚ QUỐC ĐƯỢC GHI NHẬN TỪ NĂM 1985 ĐẾN 2009

TT
No.

Tên tiếng Việt
Vietnamese names

Tên tiếng Anh
English names

Tên khoa học
Scientific names

1.       
A Cam sóng
Small warty acampe
Acampe carinata (Griff.) Panigr.
2.       
A Cam sét
Ochre yellow acampe
Acampe ochracea (Lindl.) Hochr.
3.       
A Cam cứng
Stiff acampe
Acampe rigda (S.E.Smith) Hunt
4.       
Tổ yến Ấn
Indian Acriopsis
Acriopsis indica Wight
5.       
Tổ yến Java
Lily-like lesf Acriopsis
Acriopsis javanica Reinw ex Bl.
6.       
Tuyết thư
Blistered Adenoncos
Adenoncos cf. parviflora Lindl.
7.       
Giáng hương, giáng xuân
Fickle-fhaped aerides
Aerides falcate Lindl.
8.       


Agrostophyllum khasianum Griff.
9.       
Xích hủ than đẹp
Flat ftemmed Agrostophyllum
Agrostophyllum planicaule (Lndl.) Reichb. f.
10.   
Âm lan núi
Mountain Dwelling Aphyllorchis
Aphyllorchis montana Reichb. f.
11.   
Cổ lan trần
Bare Apostasia
Apostasia nuda R.Br in Wall
12.   
Vệ lan dày
Congested Appendicula
Appendicula congesta Ridl.
13.   
Vệ lan móng
Horned Appendicula
Appendicula cornuta Bl.
14.   
Lệ lan lục hung

Appendicula hexandra (Koen) J.J. Sm.
15.   


Appendicula koeniggi Hook. f.
16.   
Lan nhện môi hẹp
Lip-Like Arachnis
Arachnis labrosa (Lindl. & Paxt) Reichb. f.
17.   
Lan đầm lầy
Finlayson’s Bromheadia
Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq
18.   
Cầu diệp môi ngắn
Short Lipped Bullbophyllum
Bulbophyllum abbrevilabium Carr
19.   
Cầu diệp Par-da
Leopard fpotted Bullbophyllum
Bulbophyllum cf. pardalotum Gary, Hamer & Siegerist
20.   
Cầu diệp môi đơn

Bulbophyllum cf. simplicilabellum Seiden f.
21.   
Cầu diệp thanh, Cầu diệp quạt

Bulbophyllum lepidum (Bl.) J. J. Smith (Bulbophyllum flabellovernis (J.Koenig) Seiden f. & Ormerod ex Aver.)
22.   
Cầu diệp hoa to
Large Flowered Bullbophyllum
Bulbophyllum macranthum Lindl.
23.   
Cầu diệp cô-lê
Large Column Bullbophyllum
Bulbophyllum macrocoleum Seiden f.
24.   
Cầu diệp thơm
Fragrant Bullbophyllum
Bulbophyllum odoratissimum (J. E. Sm.) Lindl.
25.   
Cầu diệp sói
Fox-Red Bullbophyllum
Bulbophyllum rufinum Rchb.f.
26.   
Cầu diệp không cọng
Close fitting Bullbophyllum
Bulbophyllum sessile (Koen) J.J.Sm
27.   


Bulbophyllum stramineum  Ames var purpureum Gagn
28.   
Cầu diệp đỉnh vàng cam
Orange-tip orchid
Bulbophyllum yougsayeanum Hu & Barr.
29.   
Kiều lan Chivalieri

Calanthe chivalieri Gagn.
30.   
Lan Bầu rượu

Calanthe cardioglossa Schlectht. in Fedde
31.   
Kiều lan lưỡi hình đàn
Lute-fhaped Lip Calanthe
Calanthe lyroglossa Reichb. f.
32.   
Kiều lan xếp ba
Thrice Folded Calanthe
Calanthe triplicate (Willemet) Ames
33.   
Mật khẩu sọc

Cleisostoma striatum (Rchb. f.) Garay
34.   
Mật khẩu móng dùi
Terete Cleisostoma
Cleisostoma subulatum Bl.
35.   


Coelogyne rossiana Reichb.
36.   
Thanh đạm ba gân
Three-Veined Coelogyne
Coelogyne trinervis Lindl.
37.   
Ẩn mao

Crytopylos clausus (J.J. Sm.) Garay
38.   
Đoản kiếm lô hội
Aloe-Leafed Cymbidium
Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
39.   
Bích ngọc
Day’s Cymbidium
Cymbidium dayanum Reichb. f.
40.   
Đoản kiếm Findlayson
Findlayson
Cymbidium findlaysonianum Lindl.
41.   
Hoàng lan hoại sinh

Cymbidium macrorhizon Lindl.
42.   
Ẩn thiệt trâm
Yellow Cryptochilus
Cryptochilus ctenostachya Gagn.
43.   
Hoàng thảo lá kim

Dendrobium acerosum Lindl.
44.   


Dendrobium acinaciforme Roxb.
45.   
Móng rồng, Phím đàn
Aloe-Like Dendrobium
Dendrobium aloifolium (Bl.)
46.   
Hồng câu
Inward-Bent Dendrobium
Dendrobium cf. aduncum Wall ex Lindl.
47.   
Phíến đờn hai thùy
Two Small Lobed Dendrobium
Dendrobium cf. bilobulatum Seiden f.
48.   
Hoàng thảo hoa đỏ
Elegant Dendrobium
Dendrobium concinnum Miq.
49.   
Thạch hộc, Tuyết mai, Bạch câu, Hoàng thảo củ

Dendrobium crumenatum Sw.
50.   


Dendrobium dalaense Gagn.
51.   


Dendrobium excavatum (Bl.) Miq.
52.   
Hoàng thảo không phân
Undivided Dendrobium
Dendrobium indivisum (Bl.) Miq.
53.   
Luốn

Dendrobium intricatum Gagn.
54.   
Cánh sét

Dendrobium ochraceum De Wild.
55.   
Vảy rắn
Broad-ftemmed Dendrobium
Dendrobium pachyphyllum (O. Ktze) Bakh.
56.   
Lan trăm

Dendrobium terminale  Parish. & Reicb. f.
57.   


Dendrobium trucatum Lindl.
58.   
Hoàng thảo môi hình thuẫn

Dendrobium umbonatum Seiden f.
59.   
Tiểu hồ điệp trắng

Doritis pulcherrima var chumpornensis
60.   
Tiểu hồ điệp hồng, Hồng tuyền

Doritis pulcherrima var buyssoniana Lindl.
61.   


Eria rufinula Reichb. f.
62.   
Nỉ lan lá hoa
Bracteate Eria
Eria bractescens
63.   
Nỉ lan hội

Eria foetida Aver.
64.   
Nỉ lan cầu
Fphere Carrying Eria
Eria globulifera Seiden f.
65.   
Nỉ lan lông
fhaggy Petaled Eria
Eria lasiopetala (Willd.) Omerod
66.   
Nỉ lan rêu
Moss-Growing Eria
Eria musicola (Lindl.) Lindl.
67.   
Nỉ lan chùm tụ tán
Single Inflorescense Eria
Eria paniculata Lindl.
68.   
Nỉ lan hoa nhỏ
Delicately Flowered Eria
Eria tenuiflora Ridl.
69.   
Tuyết nhung

Eria tomentosa (Koenig) Hook.
70.   
Xích lan

Erythrochis ochobiensis (Hay.) Gary
71.   
Luân lan hòa bản
Grass-Leafed Eulophia
Eulophia graminea Lindl.
72.   
Luân lân lộng lẫy

Eulophia spectabilis (Dennot) Smesh.
73.   
Thạch hộc

Flickengeria albopurpurea
74.   
Thạch hộc Việt Nam
Vietnamese Flikingeria
Flickengeria cf. vietnamensis
75.   
Thạch hộc ria môi rậm
Hairy Flikingeria
Flickengeria comate (Blume) A.D.Hawkes
76.   
Túi thơ gót

Gastrochilus calceolaris (J.E.Sm.) D.Don
77.   
Túi thơ trung gian

Gastrochilus intermedius (Lindl.) O.Ktze
78.   
Túi thơ song đính

Gastrochilus pseudodistichus (King & Pantl.) Schltr.
79.   
Thanh tuyền
Showy Flowered Grammatophyllum
Grammatophyllum speciosum Blume
80.   
Chim non
Appendage Carrying Grosourdya
Grosourdya appendiculata (Bl.) Reichb. f.
81.   
Hà biện nhọn

Habenaria acuifera Wall ex Lindl.
82.   
Hà biện đất

Habenaria humistrata Rolfe ex Dawnie
83.   
Hà biện lưỡi đỏ
Red-Lipped Habenaria
Habenaria rhodocheila Hance
84.   
Hà biện mũi
Rosy Habenaria
Habenaria rostellifera Reichb. f.
85.   
Hà biện Rumph

Habenaria rumphii (Brongn.) Lindl.
86.   
Lan lê nhiều hoa

Lecanorchis multiflora J.J Sm.
87.   
Nhẵn diệp rất nhọn

Liparis accutissima Reichb. f.
88.   
Nhẵn diệp bụi
Champing Liparis
Liparis caespitosa (Thouars) Lindl.
89.   
Nhẵn diệp lưỡi đỏ
Red Lipped Liparis
Liparis rhodocheila Rolf
90.   
Lụi chùm ngắn
Short-Inflorescence Luisia
Lusia brachystachys (Lindl.) Bl.
91.   
Lụi Zollinger
Zollinger’s Luisia
Lusia zollingeri Reichb.f.
92.   
Đại cước
Winged Macropodanthus
Macropodanthus alatus (Holt.) Seiden f. & Garay
93.   
Ái lan mỹ diệp
Beatiful Leaf Malavis
Malaxis calophylla (Reichenb .f.)
94.   
Ái lan lá rộng 1

Malaxis latifolia J.E. Sm
95.   
Ái lan lá rộng 2
Broad-Leaf Malasis
Malaxis ophrydis (J.Koening) Ormerod
96.   
Vi túi tái
Pale Micropera
Micropera pallida (Roxb.) Lindl.
97.   
Vi túi Thái
Thai Micropera
Micropera thailandica (Seiden f. & Smitin) Gagn
98.   
Vi bao Griffith
Griffith’s Microsaccus
Microsaccus griffithii (Par. & Reichb. f.) Seiden f.
99.   
Móng rùa phảng

Oberonia falcata King & Pantl.
100.           
Móng rùa Falconer

Oberonia falconeri Hook.f.
101.           
Móng rùa Gammi
Gammie’s Oberonia
Oberonia gammiei King & Pantl
102.           
Móng rùa Jenkins
Jenkin’s Oberonia
Oberonia jenkinsiana Griff. Ex Lindl.
103.           
Móng rùa đẹp
Fhimmering Oberonia
Oberonia nitida Seiden f.
104.           
Khúc thần hoa trắng
White Blooming Panisea
Panisea cf. albiflora (Ridl.) Seiden f.
105.           
Vân hài
Callus Paphiopedilum
Paphiopedilum callosum (Reichb f.) Stein.
106.           
Chu thư vòi
Tentacled Peristylus
Peristylus tentacalatus (Lindl.) J.J. Sm.
107.           
Chu thư môi xẻ

Peristylus lacertiferus (Lindl.) J.J. Sm.
108.           
Trục đoạn kế
Ariculated Pholidota
Pholidota articulata Lindl.
109.           
Trục đoạn Léveille

Pholidota leveilleanna Schltr.
110.           
Lan Lô-cô Bokor
Bokoro Plocoglottis
Plocoglottis bokoresis (Gagnep.) Seiden. f.
111.           
Túc thiệt trung gian

Phodochilus intermedius Aver.
112.           
Túc thiệt lá nhỏ
Small Leafed Podochilus
Phodochilus microphyluss Lindl.
113.           


Phodochilus tenuis (Bl.) Lindl.
114.           
Đa phướng
Pale Flowered Polystachya
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet)
115.           


Pomatocalpa
116.           
Trứng ốc
Elwes’s Bullbophyllum
Porpax elwesii (Reichb. f.)
117.           
Dực giác beo

Pteroceras leopardinum (Par. & Reichb. f.) Seidan .f. & Smith
118.           
Dực giác tròn
Terete Leafed Pteroceras
Pteroceras teres (Bl.) Holtt.
119.           
Lổ bì
Sheath-Covered Spathe Robiquetia
Robiquetia spathulata (Bl.) J.J. Smith
120.           


Sarcanthus sp.
121.           


Sarchochilus pierrei Guill.
122.           
Lan Mã-lai vàng
Heffer’s Smitinandia
Smitinandia helferi (Hook. f.) Garay
123.           
Hổ bì
Ftriped Petal Staurochilus
Stauroschilus fasciatus (Rechb. f.)
124.           
Đại diệp tù
Blunt Taeniophyllum
Taeniophyllum obtusum Bl.
125.           
Lan củ dẹt nhọn
Small Flowered Thelasis
Thelasis micrantha (Brogn) J.J. Sm.
126.           
Lan củ dẹt lùn
Tiny Thelasis
Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl.
127.           
Mao tử rít
Centipede Thrixpermum
Thrixspermum centipede Lour.
128.           
Mao tử đặc biệt

Thrixspermum iodonchilus Ridl.
129.           
Mao thiệt thon
Lance-Like Trichoglottis
Trichoglottis lanceolaria Bl.
130.           
Mao thiệt tà

Trichoglottis retusa Bl.
131.           
Mao hoa thanh mảnh
Delicate Trichotosia
Trichotosia gracilis (Hook. f.) Kraenzl.
132.           
Mao lan gối

Trichotosia pulvinata (Lindl.)
133.           
Mao lan long

Trichotosia velutina (Lindl.) Kraenzl.
134.           
Lan đất bông ngắn
Curculigo-Like Tropida
Tropidia curculigoides Lindl.
135.           
Vani không lá
Leafless Vanilla
Vanila aphylla Bl.
136.           
Thơ sinh to
Large Leuxine
Zeuxine grandis Seiden. f.
Nguồn: sưu tầm Internet