Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Đề tài Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài Lan Vũ Nữ (Oncidium)

Cây lan vũ nữ (Oncidium hoặc là: On-sid-ee-um), hay là Dancing lady là một loài hoa lan có khoảng 700 loài phân bố rất rộng ở bắc bán cầu từ Mexico đến Tây Ấn độ và Nam bán cầu tới tận Balivia, Paraguay. Đa số các loài hoa Oncidium đều có giả hành dẹp hay hình trụ hoa, hoa thường nhỏ nhưng đặc biệt có cánh môi rất lớn, hoa thường có màu vàng và có điểm đốm nâu trên cánh hoa, ngoài ra còn có một số loài hoa mang màu đỏ hoặc màu trắng …, chúng có thể mọc thành chùm và đôi khi có phân nhánh, ngồng bông hoa rất dài nó có thể dài khoảng 80-120cm. Ở rừng việt nam không tìm thấy loài hoa này các giống đang được nuôi trồng hiện nay ở việt

Link xem và tải về Đề tài Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài Lan Vũ Nữ (Oncidium) tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B0efdTwfUkI1eU1GZ29iYW95SGM/edit?usp=sharing

Giới thiệu chung về hoa lan và lan vũ nữ.
2.1 Nguồn gốc và vịtrí của hoa lan. 3

2.2.Giới thiệu chung vềcây lan vũ nữ(Oncidium) . 4

2.3. Yêu cầu ngoại cảnh của cây lan Oncidium . 7

2.4 Tình hình sản xuất hoa lan ởviệt nam và trên thếgiới.

2.4.1. Tình hình sản xuất hoa lan trên thếgiới. . 8

2.4.2. Tình hình sản xuất hoa lan ởViệt Nam. 9

2.5. Một sốnghiên cứu điều khiển ra hoa . 12

PHẦN III
KỹThuật Điều Khiển Ra Hoa Loài Lan ONCIDIUM.

(Oncidium Gower Ramsey)

3.1 Đối Tượng Và Vật Liệu Nghiên cứu. 13

3.1.1 Đối tượng. 13

3.1.2 Vật liệu . 13

3.2 Phương Pháp Điều Khiển Ra Hoa. 13

3.2.1 Ảnh hưởng của phân bón . 13

3.2.1.1 Các chỉtiêu theo dõi . 14

3.2.1.1.1 Thí nghiệm trong mái nhà có lưới . 14

3.2.1.1.2 Đánh giá kết quảthí nghiệm . 16

3.2.2 Ảnh hưởng của xốc khô (10 ngày) vàphân bón . 16

3.2.2.1 Thí nghiệm trong mái nhà . 17

3.2.2.2 Đánh giá kết quảthí nghiệm . 19

3.2.3 Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến . 19

3.2.3.1 Kết quảthí nghiệm. 20

3.2.3.1.1 Ngày xuất hiện ngồng hoa . 20

3.2.3.1.2 Sựphát triển ngồng hoa . 21

3.2.3.2 Đánh giá thí nghiệm. 24

Nguồn: sưu tầm Internet