Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Vẻ đẹp của phong lan ngọc điểm

Ngọc Điểm được giới chơi Phong Lan ưa thích vì chúng dễ thích nghi với khí hậu gần như khắp nơi trong nước, chúng vừa đẹp diễm kiều vừa thơm  lựng không gian.  Ngọc Điểm là hoa rừng. Chúng mọc đơn thân. Từ thân cây trưởng thành có thể đẻ nhánh nhưng ít. Loài hoa này cũng đã được nhân giống qua việc cấy mô, tuy nhiên kết quả đạt thấp hơn các loài Lan ngoại nhập.
Nguồn: sưu tầm Internet