Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Cấu tạo của lan Cattleya (Có hình minh họa)

b=bud; c=column; ds=dorsal sepal;
e=growth eye; l=lip; lf=leaf;
ls=lateral sepal; p=petal; ps=pseudobulb;
r=root; sb=sheathing bract; sh=sheath


bản dịch
b = nụ c = cột; ds = lưng cánh hoa; 
e = mắt tăng trưởng; l = môi; lf = lá; 
ls = thống bên cánh hoa; p = cánh hoa; ps = giả hành; 
r = root; sb = vỏ bọc lá bắc; sh = vỏ

Nguồn: sưu tầm Internet