Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Giảm lượng nước tưới cho lan hồ điệp vào mùa thu

Hỏi. Tôi đọc trên một số diễn đàn mạng nói rằng nên giảm lượng nước tưới vào mùa thu cho lan hồ điệp để tránh các hiện tượng thối rễ lan hồ điệp. Cụ thể tưới nước một lần một tuần vào mùa thu cho hồ điệp. Cây hồ điệp của tôi đang phát triển bên trong trong chậu đất sét.


Trả lời. Nếu bạn có thói quen tưới nước cho lan hồ điệp vào mùa hè với tần suất tưới nước hai lần một tuần, Thì bạn nên bắt đầu tăng thời gian giữa các lần tưới nước dần dần. Đầu tiền, bạn sẽ tưới một lần một tuần. Sau đó, cách tăng lên 10 ngày tưới 1 lần, sau đó là 11 ngày tưới 1 lần, vv... Thay vì bạn tăng đột ngột thời gian tưới từ 1 tuần/1 lần tưới lên  2 tuần/1 lần tưới, hãy thay đổi việc tưới nước 1 cách từ từ để cây lan của bạn có thể thích nghi.
Chậu lan hồ điệp tuyệt đẹp - Nguồn ảnh: bloom-japan.net

Nguồn: sưu tầm Internet