Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Hoàng thảo bạch hoa (Dendrobium hendersonii)

Tên Việt: Hoàng thảo bạch hoa (TH). 
Phân bố: Tìm thấy ở Thái Lan, Malaysia, Sumatra và Borneo. Ở Việt Nam thường gặp ở các tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt. trong các khu rừng ven sông và đồi ở độ cao 60-300 mét.
Mô tả: Phong lan cao 20-30 cm, lá 5-10 chiếc mọc đối cách. Hoa to 2-2,5 cm, mọc 1-2 chiếc gần ngọn của thân cây trụi lá.

Hình ảnh Hoàng thảo bạch hoa (Dendrobium hendersonii): Hình dáng lá Hoàng thảo bạch hoa (Dendrobium hendersonii)
Hình dáng thân Hoàng thảo bạch hoa (Dendrobium hendersonii)


Nguồn: sưu tầm Internet