Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Hoàng thảo chuỗi ngọc -Dendrobium findlayanum

Hoàng thảo Chuỗi ngọc thân đứng.giả hành thắt đốt. Hoa mọc ở các đốt mọc từ các đốt của thân, hoa to nở vào mùa Xuân.
Hoàng thảo Chuỗi ngọc Điện Biên
Mô tả: Phong lan, thân đứng.giả hành thắt đốt. Hoa mọc ở các đốt mọc từ các đốt của thân, hoa to nở vào mùa Xuân

Chăm sóc hoàng thảo chuỗi ngọc:  Chuỗi ngọc thì hơi khó sống, phải tạo môi trường thật mát và ẩm, khô nóng loại này không chịu được. Thích hợp trồng trên cành cây hay mảnh gỗ.

Cách nhận biết hoàng thảo chuỗi ngọc:
Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc (Dendrobium findlayanum) khá dễ nhận dạng vì giả hành có màu xanh ngả vàng và thắt đốt rõ rệt. Hoa Chuỗi Ngọc biến đổi từ dạng họng vàng đến họng vàng có vệt đen ở trung tâm.
Nguồn: sưu tầm Internet

1 nhận xét: