Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Nhân giống lan dendrobium từ thân cây mẹ

 Các cây dendro con mọc trên ngọn thân thì phương pháp nhân giống đơn giản. Sau đây, Blog xin hướng dẫn các bạn cách tạo ra cây con từ cây mẹ bằng cách sử dụng chất trồng là cát, rêu.Cách nhân giống thủy tiên hoàng lạp (Dendrobium chrysotoxum) từ cây mẹ.
 Sử dụng một hộp nhựa có đục lỗ bên dưới để không bị đọng nước, bạn cho cát ẩm vào khoảng phân nữa chậu rồi đặc thân cây dendro vào, để nơi thoáng mát.

 Sau khoảng 2 tháng thì cây con đã bắt đầu bén rễ, phát triển mạnh
Cách nhân giống cây dendro với rêu


Một số người sợ rằng, với việc tách rời cây con khỏi thân cây mẹ bằng một vết cất chỗ tiếp giáp cây sẽ không đảm bảo tỷ lệ sống, nên vội vàng cắt thêm một đoạn thân cây mẹ. Thật ra không có sự khác biệt nhiều về sự tăng trưởng giữa cây cắt ngay chỗ tiếp giáp và cây cắt với một đoạn thân cây mẹ. Do đó một việc làm như vậy là lãng phí, vì trên đoạn thân cây mẹ này có thể cho thêm vài cây con nữa trong tương lai.

Nguồn: sưu tầm Internet