Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Mọc cây con Keiki trên lan Dendrobium

Một đặc điểm của một số loại lan Dendrobium là chúng có khả năng sinh sản cây con từ các chồi sinh trưởng nằm ở dọc theo hai bên thân của các giả hành trưởng thành.Thông thường những chồi nằm im, nhưng nếu chúng được kích thích bằng cách thay đổi hoóc môn trong các giả hành này, chúng có thể biến thành hoa hoặc cây con hay còn gọi là Keiki.

Cây Dendrobium harveyanum mọc thêm cây con. Với bản năng duy trì nồi giống, chúng "sợ" sẽ chết nên cố gắng mọc thêm cây con keiki.
Keikis mọc từ thân Dendrobium, có thể xảy ra hiện tượng này bởi có thể bạn đã bón quá nhiều nitơ vào cuối mùa sinh trưởng.

Keiki còn quá nhỏ để bạn có thể tách ra trồng riêng

Với cây dendro này, cây con đã đủ rễ để bạn có thể tách ra và trồng.Keiki này là khá lớn và có thể được tách ra trồng ngay lập tức.

Nguồn: sưu tầm Internet