Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Chiết tách cattleya 250

Chiết tách lan cattleya ngày 29/11/2014: Chiết cây cattleya 250 ngày 29 tháng 11/2014. Chiếc tách cây thành 2 nhánh. Các hết các rễ hư thối. Đã phun thuốc kích thích ra rễ b1. Sau đó, treo trong mát để khô vài ngày

cây lúc ban đầu

Đa phần các rễ cattleya đã hư thối, làm cây lan không thể phát triển


Sau đó treo lan lên...

Chú ý khi tách cây cần quan sát các mắt ngủ, cây tách ra có mắt ngủ thì khả năng sống của cây lan mới cao


+Sau 1 tuần thì rễ lan mới đã bắt đầu nhú ra... đây là lúc tôi chuẩn bị chậu để trồng lan

ảnh chụp ngày 5 tháng 12 /2014

Trồng lan vào chậu ngày 5/12/2014:
Những rễ cattleya đầu tiên đã mọc ra sau 1 tuần

Sắp xếp để những cục than lớn dưới đáy chậu, nhằm tạo sự thông thoáng để lan phát triển.

Phía trên đầu để những cục than nhỏ hơn

Đặt lan vào chậu thật nhẹ nhành, đầu rễ vừa chạm vào than, cố định các giả hành cẩn thận

Cây sau khi đặt vào chậu xong