Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Lan Hồ Điệp Trắng lưỡi vàng (Giá cây)

Lan Hồ Điệp Trắng lưỡi vàng (Giá cây)
Lan Hồ Điệp Trắng lưỡi vàng

Cây loại A có 10-12 bông, đã nở 6-7 bông còn 4-5 nụ chưa nở (Giá tham khảo từ 140k-180k/cây)

Số lượng hoa: 12

Chiều cao vòi hoa: 60~64cm.

Kích thước hoa: 13cm
Hoa lan Hồ Điệp Trắng lưỡi vàng

Lan Hồ Điệp Trắng lưỡi vàng tại vườn
Lan Hồ Điệp Trắng lưỡi vàng tại vườn