Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Một số kinh nghiệm bón phân cho lan

Một số kinh nghiệm bón phân cho lan
• Những cây ở ngoài ánh nắng cần nhiều phân hơn những cây mọc trong bóng mát.
• Chỉ nên pha với ½ hay ¼ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
• Cây nguyên giống (species) cần ít phân hơn những cây lai giống (hybrids).

• Bón ít phân cây không chết, trái lại bón nhiều phân có thể làm chết cây.
• Nên bón với dung lượng thấp tức là chỉ ½ hay ¼ lời chỉ dẫn và bón hàng tuần (Fertilize weakly and weekly)
• Nên dùng những thứ phân có thể hòa tan trong nước mà không đóng cặn.
• Không nên dùng phân có chất Urea vì phải cần một thời gian mới có tác dụng.
• Không nên dùng phân viên, phân que hay phân hột có thể làm cháy rễ
• Không nên dùng phân chậm tan (slow released) vì phải trên 70°F hay 21°C mới tan
• Địa lan (Terrestrial) cần nhiều phân bón hơn phong lan (Epiphyte)
• Không nên dùng phân bón cho cỏ hay các cây cối khác để tưới cho lan, vì những loại phân này rất mạnh. Thí dụ 30-10-10 mạnh gấp 10 lần 3-1-1.
• Không nên bón phân khi rễ cây quá khô, tốt nhất là tưới nước ngày hôm trước, hôm sau sẽ bón phân. Cây sẽ không bị sót và phân dễ thấm vào trong chậu.

Nguồn: sưu tầm Internet