Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Nhật ký trồng lan của tôi: hồ điệp mãn thiên hồng

2 cây hồ điệp mãn thiên hồng này mua ngày 03/12/2014, mỗi cây được 3 cặp lá, cây đang được trồng bằng dớn mềm.


Cây lúc tại vườn

Cây sau nữa tháng trồng tại nhà


Ảnh chụp cây mãn thiên hồng ngày 18/01/2015
cây mãn thiên hồng 01, các lá chân đã héo và gần rụng

Cây mãn thiên hồng 02, cây có 3 cặp lá
Cây lan này đã bắt đầu nhú hoa, ảnh chụp ngày 18/01/2015