Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Nhật ký trồng lan hồ điệp: cây hình dáng lạ!

Nhật ký trồng lan hồ điệp: cây hình dáng lạ!
Cây hồ điệp này được mua ngày 03/12/2014, đi khắp vườn cả ngàn cây hồ điệp, phát hiện ra vài cây hồ điệp có hình dáng hơi kì lạ.Các cây hồ điệp này lá bị cuốn lại như cái ốngTrong số các cây trên, chỉ có mỗi cây này nhìn khác lạ hơn hết, nên tôi mua cây này về luôn. 1 nhánh mới mọc ra... chẳng biết là cây con hay là hoa nữa, vì trên nhánh này có vài chiếc lá.


 Ngày 18/12/2014, cây hồ điệp này đã nhú bông
 Khoảng 1 tháng sau, ngày 14/01/2015, cây hồ điệp này đã nở bông hoa đầu tiên
Hoa với cánh trắng phớt hồng, có chấm bi dỏ, lưỡi đỏ

Ảnh chụp ngày 18/01/2015, Cây lan hồ điệp này đã nở được 2 hoa

04/02/2015: Toàn bộ lá hồ điệp đã bị héo, lá rũ xuống, nhăn nheo dù được tưới nước đầy đủ. Đây là lúc nên cắt bỏ hoa đi, thay chậu mới cho cây hồ điệp mới này là vừa.
Toàn bộ lá hồ điệp đã bị héo, lá rũ xuống, nhăn nhe
Toàn bộ lá hồ điệp đã bị héo, lá rũ xuống, nhăn nheo
Vị trí cắt bỏ nhánh hoa
Vị trí cắt bỏ nhánh hoa

Thêm chú thích


Sau khi để cây lan nơi thoáng mát trong 2 ngày. Ta chứng bị chậu để trồng lại cây lan hồ điệp này.
Thông thường những lần trước tôi trọng lại bằng than đa phần các cây đều sống ra rễ mạnh.
Lần này tôi thử trồng bằng dớn trắng. Pha 10 giọt B1 cho 1.5l nước tưới vào chậu
Cây hồ điệp sau khi đươc thay chậu
Cây hồ điệp sau khi đươc thay chậu (07/02/2015)