Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Hồ điệp mãn thiên hồng ra hoa

Cây lan hồ điệp mãn thiên hồng này tôi đã mua vào diệp tết nguyên đán năm 2014, lúc này cây đang nở 2 ngồng hoa, qua tết tôi đã cắt 2 ngồng hoa này đi.
Thì đến ngày 10/04/2014 thì từ những ngồng hoa đã cắt đi này đã có thêm những búp hoa mới. Nhưng lúc này lá lan mãn thiên hồng đã xuống màu thấy rõ, không còn tươi như lúc mới mua, có lẽ sau những lần trổ bông, cây đã bị suy...
ảnh chụp ngày 10/04/2014 cây chỉ nở được vài bông màu cũng không tươi


Ảnh chụp ngày 10/04/2014


Đầu tháng 5/2014 tôi đã thay chậu cho cây lan này...bỏ đi phần dớn cũ và thay thế bằng phần dớn mới. Đồng thới cắt hết những bông hoa đi.

5 tháng sau, đến tháng 10/2014 thì cây đã xuất những ngồng hoa mới (24/10/2014)

 Ảnh chụp ngày 30/10/2014

đến đầu tháng 11/2014 thì ngồng hoa thứ 2 cũng đã vươn lên..

 Sau 1 tháng từ khi bông hoa đầu tiên nở (24/10) thì đến ngày 27/11 các búp hoa mãn thiên hồng gần như đã nở hết.

Những hình ảnh chụp ngày 27/11/2014, 


Hồ điệp mãn thiên hồng là loại lan ra hoa khá thường xuyên, như cây này 1 năm đã có 3 mùa hoa. Và hoa cung rất lâu tàn từ 1 tháng đến 2 tháng mới tàn tuy theo cách chăm sóc!

03/12/2014: Do có 1 vài để cây ngoài mưa đã xuất hiện tình trạng thối lá, với các đốm đen ngay bìa lá, chính giữa là những chấm màu nhạt, dù rất tiếc nhưng đành cắt những lá lan hồ điệp bị hư này đi.

Cây mãn thiên hồng sau khi cắt các lá bệnh bỏ đi, cây vẫn tiếp tục ra hoa, Ảnh chụp ngày 18/12/2014

25/12/2014: khi đa phần các bông hoa đã tàn thì tôi đã cắt hoa đi. Như vậy đối với lan hồ điệp mãn thiên hồng chúng ta có thể chơi hoa đến 2 tháng là chuyện bình thường!

Sau đợt hoa, cây này vừa bị nấm bệnh vừa mới qua thời gian nuôi hoa, nhìn cây bây giờ khá là tàn tạ, các lá bị nấm bệnh tấn công, tôi đã cắt hết! Tôi đang cố dưỡng nó lại. 
Trên mấy nhánh hoa đã cắt cây lại đâm nụ hoa - Ảnh ngày 18/01/2015