Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Lan bắp ngô sóng (Acampe carinata (Griff.) Panigr)


Lan bắp ngô sóng (Acampe carinata) đồng danh Acampe praemorsa, sống phụ sinh thân dài đến 1m (có nhiều rễ khí sinh đưa cây lên cao). Lá xếp 2 dãy, thuôn, dài. Cụm hoa dài gấp đôi lá, hoa lớn 1cm, màu vàng có đốm và vân đỏ, cánh môi trắng có vạch và vằn đỏ nhạt..
Phân bố:
Loài mọc chủ yếu ở các tỉnh phía Nam Lâm Đồng và phân bố ở Thái Lan.


 


Nguồn: Trần Hợp trong Phong Lan Việt Nam