Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Chi lan lọng Việt Nam (Bulbophyllum)

Chi lan lọng Việt Nam (Bulbophyllum)
Lan lọng là chi lớn nhất của họ, với trên 1.000 loài phân bố chủ yếu ở châu Á, tập trung ở Nhật Bản Australia, Hà Lan, Thái Bình Dương có một số loài phân bố ở châu phi, Châu Mỹ.

Do đặc điểm cấu tạo hoa và dạng sống phong phú rất khó phân biệt các loại. Các nhà sưu tầm phong lan tài tử thường chia làm 2 nhóm nhỏ dựa trên cấu trúc hoa (Cirrhopetalum Ldl và Megaclinium Ldl). Sau này các nhà thực vật học cũng theo đó mà thành lập hai chi độc lập (Cirrhopetalum Lindl và Bullbophyllum Thou). Ngày nay, về phân loại học thì công nhận có 1 chi là Bullbophyllum Thou.
Ở việt nam chỉ có trên 80 loài, được chia ra làm nhiều tông khác nhau, phân biệt bằng cụm hoa có một hay nhiều hoa, củ giả có 1 hay 2 lá, thân rễ bò hay treo và cấu tạo hoa.

MỘT SỐ LOẠI LAN LỌNG VIỆT NAM:

1. Lan lọng môi nhụt
2.Lan long hoa đơn
3.Lan lọng tía
4.Lan lọng pha long
5. Lan long củ kép
6. Lan lọng đầu lân
7. Lan lọng bà rịa
8. Lan lọng hai hoa
9. Lan lọng tai thỏ
10. Lan lọng nhí
11. Lan lọng hoa dày
12.Lan lọng xinh
13. Lan lọng san hô
14. Lan lọng rìa lông
15. Lan lọng mây hạc
16. Lan lọng hoa thòng
17. Lan lọng tán nhí
18. Lan lọng giấy
19. Lan lọng đồng văn
20. Lan long tán giả
21. Lan lọng sợi
22. Lan lọng chân rết
23. Lan lọng lông
24. Lan lộng hiệp
25. Lan lọng cánh én
26. Lan lọng màng
27. Lan lọng chuỗi hạt
28. Lan lọng trung
29. Lan lọng cánh dài
30. Lan lọng ấn
31. Lan lọng thưa hoa
32. Lan lọng chùm dài
33. Lan lọng tím
34. Lan lọng luân
35. Lan lọng hoa lớn
36. Lan lọng  kim
37. Lan lọng  cảnh
38. Lan lọng bảo lộc
39. Lan lọng chùm cong
40. Lan lọng đen
41. Lan lọng thơm
42. Lan lọng vệ nữ
43. Lan lọng đẹp
44. Lan lọng trắng nhỏ
45. Lan lọng quảng Trị
46. Lan lọng bao mạng
47. Lan lọng lùn
48. Lan lọng chuột
49. Lan lọng cánh
50. Lan lọng bò
51. Lan lọng tà
52. Lan lọng bông thòng
53. Lan lọng lệch
54. Lan lọng lá ống
55. Lan lọng dính
56. Lan lọng đầu
57. Lan lọng si môn
58. Lan lọng hoa mo
59. Lan lọng muỗng
60. Lan lọng củ dài
61. Lan lọng mây
62. Lan lọng đai
63. Lan lọng lang bian
64. Lan lọng xoắn
65. Lan lọng dẹt
67. Lan lọng tán
68. Lan lọng cúc phương
Theo sách: Phong lan Việt Nam của Trần Hợp