Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Một số hoa lan đẹp tại các hội thi

Một số hoa lan đẹp tại các hội thi

  1. Blc. Macau x Yen24 - Phan Nhật Liêm
  2. Blc. Thong Suphan - Nguyễn Quang Sơn
  3. Vanda Josephine - Phan Nhật Liêm
  4. Blc. Haadyai Delight - Huỳnh Văn Hoa
  5. Blc. Tainan Gold - Nguyễn Quang Sơn
  6. Blc. Yongkong - Bùi Vũ Minh
  7.  Den, Ceasar King - Bùi Vũ Minh
  8. Blc. Haadyai Delight x Loogton - Tôn Thất Vũ
  9. Den, Ceasar White - Mạnh Cường
  10. Blc. Chuonguu Swan  - Tấn Dư
Nguồn: sưu tầm Internet