Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Lan hồ điệp mini trắng đốm hồng

Lan hồ điệp mini trắng đốm hồng
Lan hồ điệp mini trắng đốm hồng. Mô tả hoa Đường kính hoa 5cm, hoa không mùi, với những đốm màu hồng trên nền trắng.
Thuộc tính Nội dung
Mua vào ngày: 22/07/2010
Số lượng lá: 5 lá trưởng thành (lá lớn nhất dài 12cm)
Loại chậu trồng lan: Chậu nhựa 12 cm
Các lần thay chậu: 10/08/2012
Số lần nở hoa: + Hoa nở vào cuối năm 2010
+ Nở hoa thêm lần nữa trong mùa thu 2011
+ 2013:
Nhánh hoa bắt đầu nhú ra 20/12/2013
hoa mở 13/03/2014
Mô tả hoa Đường kính hoa 5cm, hoa không mùi, với những đốm màu hồng trên nền trắng
Lan hồ điệp mini trắng đốm hồng chụp cận cảnhLan hồ điệp mini trắng đốm hồng chụp cận cảnh

Nguồn: sưu tầm Internet