Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Giới thiệu các loại lan hồ điệp trắng

Ở bài viết trước, Blog đã  Giới thiệu các loại lan hồ điệp hồng . Nay Blog Hoa Lan Sa Đéc giới thiệu đến các bạn tên gọi cũng như hình ảnh lan các loại lan hồ điệp có hoa màu trắng để các bạn tham khảo.
Giới thiệu các loại lan hồ điệp trắng


Phal. Alida × Jardin des Plantes
Phal. Alida × Jardin des Plantes

Phal. Anthura 'New York'
Phal. Anthura 'New York'

Phal. Callum's Carnival × Brecko Snowpuff
Phal. Callum's Carnival × Brecko Snowpuff

Phal. equestris × (Alida × Melinda Rose)
Phal. equestris × (Alida × Melinda Rose)

Phal. Etherege Cloud 'Jean'
Phal. Etherege Cloud 'Jean'

Phal. Etherege Egret 'Jean'
Phal. Etherege Egret 'Jean'

Phal. Etherege Firefly × (Shirley Vance 'Jean' × Verlaine)
Phal. Etherege Firefly × (Shirley Vance 'Jean' × Verlaine)

Phal. Etherege Snow
Phal. Etherege Snow


Phal. Funky Girl
Phal. Funky Girl

Phal. Fusheng's Bridal Dress 'Meidarland'
Phal. Fusheng's Bridal Dress 'Meidarland'

Phal. Ho's Glad Fantasia
Phal. Ho's Glad Fantasia

Phal. Hsingying Downtown
Phal. Hsingying Downtown

Phal. Hsinying Lip
Phal. Hsinying Lip

Phal. Kings Amer Datt 'Princess Snow'
Phal. Kings Amer Datt 'Princess Snow'

Phal. Kung's Lob-Lawrence
Phal. Kung's Lob-Lawrence