Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Nhận biết tên một số loại lan hồ điệp màu hồng

Khi bạn trồng và chăm sóc lan hồ điệp đến khi chúng ra hoa, chắc hẳn không ít bạn tự hỏi rằng: loại cây hồ điệp mà mình đang có tên là gì nhỉ? Để trả lời những thắc mắc đó, nay blog Hoa Lan Sa Đéc xin tổng hợp tên và hình ảnh lan một số loại lan hồ điệp để các bạn tham khảo.
Nhận biết tên một số loại lan hồ điệp màu hồng

 Do lan hồ điệp rất đa dạng về màu sắc, nên blog xin tổng hợp lại theo nhóm những loại lan có hoa cùng tông màu: trắng, vàng, đóm, hồng...Ở phạm vi bài viết này, blog sẽ giới thiệu đến các bạn những loại lan hồ điệp có sắc hoa màu hồng. 
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Anthura Malaga
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Anthura Malaga

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Barbara Mills 'Thelma'
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Barbara Mills 'Thelma'

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Chian Xen Pearl
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Chian Xen Pearl

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Chian Zen Roseherz

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Ching Hua Ruby
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Ching Hua Ruby

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Cinnamon Sugar 'J' × Cassandra 'Thelma'
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Cinnamon Sugar 'J' × Cassandra 'Thelma'

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Equalacea
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Equalacea

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hennessy
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hennessy

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hilo Lip

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hsinying Downtown
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hsinying Downtown

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hsinying Leopard
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hsinying Leopard

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hsinying Leopard
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Hsinying Leopard

Lan hồ điệp - Phalaenopsis I-Hsin Pink Baby × New Eagle
Lan hồ điệp - Phalaenopsis I-Hsin Pink Baby × New Eagle

Lan hồ điệp - Phalaenopsis I-Hsin Pink Baby
Lan hồ điệp - Phalaenopsis I-Hsin Pink Baby
Lan hồ điệp - Phalaenopsis I-Hsin Pink Baby
Lan hồ điệp - Phalaenopsis I-Hsin Pink Baby

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Lianher Happy Dancer
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Lianher Happy Dancer

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Little Mary
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Little Mary

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Little Mary
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Little Mary

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Little Mary 'Queen'
Lan hồ điệp - Phalaenopsis Little Mary 'Queen'


Phal. Little Steve
Phal. Little Steve

Phal. Malibu Dart 'BJ'
Phal. Malibu Dart 'BJ'

Phal. Malibu Magic
Phal. Malibu Magic

Phal. New Cinderella 'Cerise'
Phal. New Cinderella 'Cerise'

Phal. New Cinderella
Phal. New Cinderella

Phal. New Eagle × I-Hsin Pink Baby
Phal. New Eagle × I-Hsin Pink Baby
Phal. Zuma's Pixie 'K. J.'
Phal. Zuma's Pixie 'K. J.'

Phal. Zuma's Pixie
Phal. Zuma's Pixie


Phal. Hennessy
Phal. Hennessy