Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Lan lọng tía (Bulbophyllum Ambrosia)

Lan lọng tía (Bulbophyllum Ambrosia) chủ yếu sống phụ trên các thân cây mọc ven suối, ở độ cao từ 800-1200m. Mùa hoa tháng 10-11. Lan sống phụ thân rễ dài phân nhánh, có đốt. Củ giả xếp xa nhau từ 7 - 15cm, dạng bầu dục dài màu nâu đậm, gốc có nhiều sợi cứng, đỉnh mang 1 lá. Lá cứng, dày, thuôn dài đỉnh chia hai thùy tròn mặt trên xanh thẫm, mạt dưới xanh nhạt. Hoa 1 mọc ở gốc củ giả, màu trắng có các vạch đậm màu nâu tía, với ba cánh đài lớn rộng ra ba phía.
Hình dáng thân lan lọng tía (Bulbophyllum Ambrosia)
Hình dáng thân lan lọng tía (Bulbophyllum Ambrosia)

Hình ảnh lan lọng tía (Bulbophyllum Ambrosia)
Hình ảnh lan lọng tía (Bulbophyllum Ambrosia)