Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Video hướng dẫn uốn cành Bonsai

Video hướng dẫn các bạn tạo bộ tàn cho cây Bonsai từ cây nguyên liệu (cây phôi) ban đầu. Clip sẽ hướng dẫn các bạn nên bỏ cành nào và giữ lại cành tạo nhầm tạo bộ khung cho cây Bonsai.
Cây nguyên liệu chuẩn bị cho demo tạo bộ tàn cho Bonsai
Cây nguyên liệu chuẩn bị cho demo tạo bộ tàn cho Bonsai
Để uốn các cành lớn, rất dễ làm gãy cành nhánh khi bẻ mạnh tay, vì các cành này khá cứng và giòn. Do đó, để tránh làm gãy cành khi uốn các cành lớn, ta phải quấn thêm dây luộc trên cành cần uốn rồi mới quấn dây chì, dây đồng.
Hình ảnh cây Bonsai sau khi cắt tỉa các nhánh, uốn cành
Hình ảnh cây Bonsai sau khi cắt tỉa các nhánh, uốn cành


Mời các bạn xem clip

Nguồn: sưu tầm Internet