Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

12 vị trí chi nhánh cần cắt bỏ trên cây Bonsai

Trong quá trình phát triển của cây Bonsai, các chi nhánh liên tục mọc ra ở nhiều nơi trên thân cây Bonsai. Trong quá trình chăm sóc có thể làm bạn bối rối không biết nên giữ lại chi nhánh nào và cắt bỏ đi những nhánh nào không cần thiết. Bài viết này sẽ chỉ cho các bạn tham khảo các vị trí có thể cắt bỏ đi trên cây Bonsai.

1. Các Cành nhánh mọc từ gốc ngay phần rễ (gọi là "yagome") . (Yagome chỉ là một mầm đầu tiên nhưng khi nó trở thành một chi nhánh (yagoeda), cây Bonsai sẽ dồn dinh dưỡng để nuôi nhánh con này và có thể giết chết các chi nhánh khác đang phát triển mới trên cây .)

2. Cành nhánh ngày càng tăng ở cùng độ cao trên cả hai phía của cây (gọi là "kan-nuki eda" hoặc "boat")  và một trong số họ cần được loại bỏ


3. Cành nhánh mọc ngang qua các thân bonsai.

4. Cành nhánh ngắn mọc gần với nhau, có cùng chiều dài và cùng hướng.

5. Cành nhánh phát triển từ giữa thân cây (gọi là "dou-nuki eda"). Nó chặn tình trạng tăng trưởng tốt.

6. Cành nhánh phát triển thẳng lên (gọi là "tachi eda").

7. Cành nhánh chỉa thẳng xuống  (gọi là "sagari eda").

8. Cành nhánh phát triển theo cách ngược lại của các chi nhánh khác đang phát triển (gọi là "gyaku eda").

9. Cành nhánh phát triển từ cùng một chỗ trong nhiều hướng khác nhau (gọi là "kuruma eda") .

10. Cành nhánh qua các chi nhánh khác (gọi là "kousa eda").

11. Cành nhánh phát triển dài hơn so với các nhánh khác  (gọi là "Tochoshi"). (Tuy nhiên, nhánh này đôi khi được dùng để điều chỉnh sự phát triển của nhánh bonsai / hoặc tăng trưởng của thân cây với mục đích làm cho thân và cành khác dày dặn hơn hoặc để làm chậm sự tăng trưởng của chúng.)

12. (Không có trong ảnh) Chi nhánh chỉ thẳng vào người xem từ mặt trước của cây Bonsai. (Điều này là bởi vì chỉ vào một người nào đó được coi là thô lỗ ở Nhật Bản. Không có ngoại lệ ngay cả đối với bonsai)
Nguồn: http://www.cutebonsaitree.com/branch-rules.html