Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Các loài lan rừng ở Miền Đông Nam Bộ

Tổng hợp 1 số chủng loại lan rừng đặc hữu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, cũng như khu vực phân bố của chúng thuộc địa phương nào trong vùng này.
Hỏa hoàng (Ascocentrum miniatum)
Hỏa hoàng (Ascocentrum miniatum)

Miền Đông Nam Bộ là vùng rừng khô đã bị khai thác nhiều lần, tầng trên còn ít gỗ quí, tầng dưới là các loại gỗ tạp mới tái sinh, trải dài từ biên giới Cam-pu-chia đến biển Đông như các vùng : Xuyên Mộc, Bình Gia, Mã Đả, Lộc Ninh...

Ở đây lan mọc nhiều nhất trên các cây Vừng (Careya arborea) Cây Râm (Anogeissus acuminata). Rổi  lan cũng mọc trên vỏ cây các loài khác như Sến mu (Shorea roxburghii). Sao (Hopea odorata), Thành ngạnh (Cratoxylon sp.) Bằng lăng (Lagerstroemia sp), Dầu con rái (Dipterocapus aỉatus).
Lan rừng mọc trên cây Vừng
Lan rừng mọc trên cây Vừng

Vùng này tập trung các loài có hoa đẹp như :

Đuôi cáo (Aerides miitiỊỉora)

Ngọc điếm (Rhynchostylis gigantea)

Giáng Hương (Aerides falcata).

Đuôi chồn (Rhynchostylis retusa).

Hỏa hoàng (Ascocentrum miniatum)

Vùng nay còn có một loài lan đất là lan Bầu rượu (Calanthe cardiogíossa) có nhiều trên các sườn núi đá Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Khánh.
Ngoài ra ớ đây còn có một số loài lan khác cũng phân bố ở miền Đông Nam Bộ như:
 • Tổ Yến                        (Acriopsis indica)     : Xuân Lộc
 • Chân rết              (Appendicula cornuta)      : gần suối
 • Sậy lan              (Arundtna    grammifolta)  : gần suối
 • Thanh hoàng (Calamite graminifoUa)         :Vũng tàu
 • Lan lọng (Bulbophyllum eberhardtii)          : gần suối.
 • Hoàng yến    (Coelogytre massengeana)     :Định Quán
 • Thanh đạm xanh (Coelogyne brachyptera): gần suối.
 • Đoản kiếm (Cymbidium aloifolLum)         : khắp nơi
 • Thanh ngọc (Cymbidium ensifolum)          : gần suối.
 • Bạch câu (Dendrobium crumenatum)         : khắp nơi
 • Nhất điểm hồng (Dendrobium draconis)    : khắp nơi
 • Tép dẹp (Dendrobium flabellum) 
 • Ý thảo (Dendrobium gratiosissvnum)         : khắp nơi  
 • Vảy rùa (Dendrobium nathaniells)             : Long Khánh
 • Lan báo hỉ (Dendrobium secundum)         : khắp nơi 
 • Nỉ lan (Eria globilifera) 
 • Cành giao  (Luiàia psyché) 
 • Da beo  (Staurocfiilus fasciatus) 
 • Mộc lan  (Acampe rigida)