Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Clip tạo dáng Bonsai từ cây phôi

Mời các bạn xem 1 video hướng dẫn tạo dáng Bonsai từ cây nguyên liệu khai thác về, việc chọn cành nào và cắt bỏ cành nhánh nào, chọn mặt tiền cho cây Bonsai sẽ được tác giả trình bày trong video này.


Nguồn: sưu tầm Internet