Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Có nên trồng lan dưới bóng cây?

Bóng cây tự nhiên cũng là một hình thức của giàn che mát cho lan, các tán cây như một tấm chắn để che chở cho cây lan chống dỡ với ánh sáng trực tiếp của mặt trời. 


Những đặc tính tiểu khí hậu dưới tàn cây rất tốt, đạt các yêu cầu mong muốn. Tuy nhiên cường độ ánh sáng ở đây rất yếu, các loại lan trồng dưới tàn cây thường thiếu ánh sáng, nên cây lan tăng trưởng kém và lan khó ra hoa do sự quang hợp thật sự rất nhỏ và đôi khi có trị số âm, vì cây chỉ hô hấp mà không quang hợp. Số lượng ánh sáng cần thiết để quang hợp cân bằng với hô hấp gọi là điểm bù. 
Điểm bù thay đổi tùy loại và tùy nhiệt độ. Điểm bù cho loài Hồ điệp là 5.000 lux ở 25°c. Lan ưa sáng có điểm bù cao hơn lan chịu rợp. 

Do đó bóng cây tự nhiên chỉ dùng thích hợp cho một số loài lan và chỉ dùng trồng lan như một thứ tiêu khiển (trồng lan chơi thưởng ngoạn trước sân nhà)... khó phát triển trên qui mô công nghiệp vì ánh sáng dưới bóng cây tự nhiên phân bố không đều.


Nguồn: sưu tầm Internet