Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Ebook Kỹ Thuật Bonsai (Thái Văn Thiện) PDF

Sách được anh Trần Hùng (diễn đàn cây cảnh Việt Nam) chụp lại và chia sẽ cùng mọi người. Những kinh nghiệm nuôi trồng cây Bonsai cũng như đánh giá vẻ đẹp của cây Bonsai sẽ được trình bày trong quyển sách này.Link tải ebook Kỹ Thuật Bonsai của tác giả Thái Văn Thiện
https://drive.google.com/file/d/0B0efdTwfUkI1V01IeHpFYURJbE0/view?usp=sharing