Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Hướng dẫn xử lý để lan vũ nữ ra hoa

Để điều khiển được quá trình ra hoa và nở hoa của lan vũ nữ vào đúng các thời điểm quan trọng như là các dịp lề tết, hội hè thì có vài điểm các bạn cần lưu ý như sau
Hướng dẫn xử lý để lan vũ nữ ra hoa
Hướng dẫn xử lý để lan vũ nữ ra hoa

Lan vũ nữ ra hoa thì cần có sự tác động của 5 yếu tố như sau:
  • Cường độ ánh sáng vườn trồng lan
  • Chất lượng cây lan vũ nữ (đã trưởng thành để có thể cho hoa chưa)
  • Chế độ dinh dưỡng phân bón
  • Chế độ tưới nước cho lan vũ nữ (xốc khô)
  • Chất kìm hãm sinh trưởng (Kháng Giberellin).
1. Ánh sáng cần thiết để lan vũ nữ nở hoa: Trong điều kiện vườn lan có cường độ ánh sáng khoáng 15000 lux - 20000 lux (sử dụng lưới che 15% ánh sáng) cho tỷ lệ mầm hoa xuất hiện cao hơn hẳn so với lan Vũ nữ được nuôi trồng trong điều kiện chiếu sáng thấp (5000 lux - 10000 lux).


2. Đưòng kính giả hành của lan vũ nữ phải đạt kích cỡ có khả năng cho hoa: Có ánh hường tới tý lệ xuất hiện mầm hoa. Nên sử dụng cây có đường kính già hành > 4cm.

3. Xử lý tạo xốc khô cho lan vũ nữ: việc để khô cây không tưới nước có tác động tích cực đến sự thúc đẩy ra hoa của lan Vũ nữ. Và thời gian xốc khô thích hợp nhất là 10 ngày.

4. Phân bón lá cho lan vũ nữ trong giai đoạn kích thích ra hoa: Sử dụng phân bón lá 20: 20: 20 với tỉ lệ 2gram/l lít nước (phun 2 lần/ tuần) rất tốt đối với sự phát triển của mầm hoa Vũ nữ. Ngoài ra, nó có tác dụng làm tăng chất lượng hoa và kéo dài tuồi thọ cùa hoa lan vũ nữ. Không cần phải sử dụng thêm các chất kích thích sinh trưởng nào khác trong quá trình phát triển cùa ngồng hoa.

Việc bón phân có ảnh hưởng rất lớn đến việc kích thích ra mầm hoa. Phân bón có tỷ lệ P(photpho) cao làm cho tỷ lộ ra mầm hoa cao horn hằn so với việc dùng phân bón có tỷ lệ đồng đều của các yếu tố N:P:K

5.Cách tưới nưóc trong giai đoạn kích hoa: Khi cây có hoa không nên tưới nước theo kiểu phun mù mà chi nên tưới ướt đẫm gốc.

.Thời gian xuất hiện mầm hoa của lan vũ nữ sau xử lý ra hoa trung bình là 40-45 ngày. Cần khoảng 2.5 tháng để mầm hoa nở nụ hoa đầu tiên, và mất khoảng 25 ngày đển tất cả các nụ hoa lan vũ nữ nở.

Nguồn: sưu tầm Internet