Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Lịch ra hoa của 1 số loại lan rừng Việt Nam

Xin giới thiệu đến các bạn lịch ra hoa của 1 số chủng loại lan rừng phổ biến ở Việt Nam, nguồn từ sách Trồng Hoa Lan của kỹ sư Trần Công Nghiệp.
Lịch ra hoa của 1 số loại lan rừng Việt Nam


Các loại lan ra hoa từ tháng 1 đến tháng 2 (Tết Âm lịch) : Các loài Long Tu, Kim Điệp, Giả Hạc, Nhâ't điểm Hồng, Bạch hỏa hoàng, Thủy tiên trắng, Lụa vàng, Ý thảo lai, Ngọc điểm, Hàm Long, Tuyết Ngọc, Tuyết Mai, Hạc đỉnh, Hoàng lan, Hồng lan, Hồng hoàng, Kim hài, Vân Hài, Hài hồng, Hài cánh sen, Hồng Dâu, Hoàng phi Hạc ...

Các loài lan ra hoa từ tháng 3 đến tháng 5 : Các loài Bò cạp tía, Huyết nhung, cẩm báo, Thanh đạm xanh, Thạch hoa, Ý thảo, Báo hỉ, Đuôi cáo, Hồng nhạn, Mỷ dung Dạ hương, Hỏa hoàng, Giáng Hương, Long nhãn kim điệp, Thái Bình, Thủy tiên tím. Thủv tiên mở eà. Uvén ươntĩ. Đơn cam ...

Các loại lan ra hoa từ tháng 6 đến tháng 9. Các loài Thủy tiên cam, Thủy tiên râu, Bạch vĩ hồ, Bầu rượu xếp ba, Phương Dung, Hồng Hạc, Hồng Phượng, Bạch Phượng, Tiểu hồ điệp...