Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Nhận biết các loại lan nở hoa vào mùa nắng

Bất cứ một nhà trồng lan dù là tài tử hay chuyên nghiệp luôn luôn ao ước rằng, cây lan của mình sẽ trổ hoa trong thời gian ngắn nhất. Người mới chơi lan chờ mùa hoa đến để đánh giá lao động, đã bỏ ra, người trồng lan chuyên nghiệp thì hy vọng đạt được món lời to nếu đạt được những vụ lan nở đúng mùa. Thôi đã nói lan man nhiều quá, đi vào vấn đề chính là giới thiệu các chủng loại lan sẽ nở hoa vào mùa nắng.
lan ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea) nở hoa vào tháng 2
lan ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea) nở hoa vào tháng 2

Nhóm lan có hoa nở vào mùa nắng có rất nhiều nguyên do :

  • Nhiệt độ cao là nguyên nhân kích thích sự ra hoa của một số giống lan Vanda, Arachnis, Renanthera, Aranda ... hoa nở nhiều nhất vào tháng 2, tháng 3.
  • Quang kỳ là yếu tố tác kích sự ra hoa của loài lan ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea), địa lan (Cymbidium) vùng lạnh.
  • Sự thọ hàn làm cho một số của giống Dendrobium vùng cao nguyên Nam Trung Bộ, một số loài thuộc giống lan hồ điệp Phalaenopsis, loài Hạc đỉnh... nở hoa vào dịp tết Âm lịch tức tháng 2.
Trong điều kiện tự nhiên thường có sự tương quan rất chặt giữa nhiệt độ và độ dài ngày. Vào tháng 12, nhiệt độ khí trời rất thấp và ngày lại ngắn trong năm, vì thế các loại hoa nở vào dịp Tết ầm lịch. Có thể có sự tác động hỗ tương giữa 2 yếu tố cùng lúc, quang kỳ và sự thọ hàn. Đối với sự trổ hoa của lan Hạc đỉnh (Phaius tankerVilleae) điều này được minh chứng rất rõ ràng. Lan Hạc đỉnh trồng tại vùng Di Linh vá Lang Hanh (tỉnh Lâm Đồng) hoa nở vào tháng 1-2 trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao hon, hoa lại nở vào tháng 3-4? dù rằng trong điều kiện nhiệt độ thấp sự hình thành phát hoa rất chậm.


Lan Cattleya labiata, tạo nụ hoa vào tháng 5, nhưng sự phát triển thành hoa bị ngăn chặn do ngày dài và nhiệt độ nóng. Đến tháng 12, khi ngày ngắn và thời tiết mát hơn, cây mới ra hoa. Vì vậy sự xen kẽ nhật kỳ đặc biệt có thể tạo ra hay ngăn chặn sự trổ hoa.
Lan Cattleya labiata
Lan Cattleya labiata