Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Tạo hình Bonsai từ cây phôi

Dưới đây là cây phôi cấp 2 (hình 1) có một gốc hai thân khá đổ sộ, nhưng cả hai thân đều đã được tác giả cắt đẽo hạ độ cao xuống còn khoảng 60 - 70 cm, rất phù hợp với kích cỡ của một cây cảnh tạo hình truyền thống.
cây phôi cấp 2 (hình 1)
Cây phôi cấp 2 (hình 1)

Do tác động hạ độ cao nên cả hai thân cây đểu không thể có được những tay cành to lớn phù hợp với thân đổ sộ mà chỉ có những cành chi nhỏ bé xanh tươi vươn thẳng lên không trung.

Nếu chờ đợi cho tay cành to lên như qui định theo niêm luật xưa có thể phải mất năm - ba chục năm nữa chúng ta mới bắt tay vào việc tạo hình nghệ thuật được.


Đây là sự sáng tạo, vượt qua mọi qui định thông thường để biến cái tưởng chừng như không thể thành cái có thể và kết quả như ta đã thấy - một tác phẩm nghệ thuật đã hình thành - và hình thành chỉ trong vòng 6 tiếng đổng hổ, mà trọng tâm - cốt lõi của nó là nghệ thuật tạo hình cành tán khá hấp dẫn (ảnh 2)
Cây Bonsai sau 6 giờ tạo hình
Cây Bonsai sau 6 giờ tạo hình (hình 2)

Cây đã có hình dáng sau 2 tháng tạo hình
Cây đã có hình dáng sau 2 tháng tạo hình
Nguồn: vietnamhuongsac