Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Thay chậu và xử lý rễ Bonsai mini

Hướng dẫn các bạn cắt tỉa bộ rễ của Bonsai mini từ cây phôi ban đầu. Nhầm định hình bộ rễ cây bonsai sau này và cả hình dáng tổng thể của cây Bonsai.

. Sau khi bứng cây chuẩn bị làm bonsai. Bạn cắt tỉa bớt phần rễ dư thừa bên dưới. Phần còn lại của bầu đất dày khoảng 8cm.

Kích thước chậu dài 10cm, rộng 7cm chuẩn  bị đặt cây Bonsai vào.
Nguồn: sưu tầm Internet