Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Video hướng dẫn cắt tỉa cành lá Bonsai

Tổng hợp 1 số video về kỹ thuật cắt tỉa, tạo dáng ban đầu cho Bonsai, nhầm giúp bạn đọc hình dung được khi có 1 cây phôi trong tay, bạn phải cần làm những gì để có được 1 cây Bonsai đẹp sau này.


1. Cây phôi nguyệt quới sau khi khai thác, cây có rất nhiều chi nhánh dư thừa, nên cần được cắt tỉa bớt các cành lá nhằm tạo hình dáng ban đầu cho cây Bonsai2. Thường thì để tạo dáng thành những tác phẩm Bonsai, những nhánh lớn sẽ phải được cắt bỏ. Việc  xem cành nhánh nào nên giữ lại và cành nào sẽ cắt bỏ đi là việc khá là khó khăn. Công việc này sẽ quyết định hình dáng của cây sẽ trông ra sao trong tương lai.
Thời điểm thích hợp nhất để tiến hành cắt tỉa cành lá là đầu mùa xuân hoặc cuối mùa thu. 

Nguồn: sưu tầm Internet