Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

[Bán] Mai chiếu thủy lá lớn dạng cây phôi Bonsai, hoành gốc 37 cm

Bán cây phôi Bonsai, mai chiếu thủy lá lớn nu đen, hoành gốc 37cm, Cây đã có dáng cơ bản để tạo Bonsai, được bó bầu cẩn thận. Mọi chi tiết liên hệ:  0908942232 (tại TP Vĩnh Long).

Ảnh chụp mặt thứ nhất

Ảnh chụp mặt thứ hai

Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007063066835