Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

[Bán] Mai chiếu thủy lá trung, hoành gốc 40 cm

Bán cây mai chiếu thủy lá trung Bonsai, hoành gốc 40 cm, giá tham khảo: 1 triệu. Mọi chi tiết liên hệ:  0946386337 (tại Cà Mau)
Mai chiếu thủy lá trung, đế nở thân thon. Xem thêm các mặt của cây phôi ở các hình bên dưới


Nguồn: https://www.facebook.com/kil.nguyentrong (tại Cà Mau)