Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Bonsai kiểu thân nghiêng 2 (Shakan)

Cây bonsai ở thế này có thân nghiêng trung bình tạo ra một góc nghiêng khoảng 45 độ so với phương thẳng đứng. Ngọn cây được hướng vào trục trung tâm của gốc.


Cành thứ hai thường được đẩy vào hướng nghiêng của gốc tạo nét thăng bằng cho cây. Cành này được uốn hướng xuống tạo nên sự cân bằng trong bố cục và cũng tạo nên vẻ duyên dáng cho cây.

Thêm một hình ảnh minh họa khác về cây dáng nghiêng 45 độ. Ta thấy phần đỉnh cây bonsai dáng này có xu hướng vào tâm (nhưng không nằm trên trục thẳng với tâm, vì như vậy cây sẽ chuyển thành kiểu Bonsai dáng trực Chokkan). Cành số 2 được đánh rớt.  Mô phỏng sự phát triển của 1 cây đang mọc trên một bờ sông, cành nghiêng trên mặt nước vươn ra để tìm ánh sáng!
Bonsai kiểu thân nghiêng 2 (Shakan)
Và đây là hình ảnh cây Bonsai dáng nghiêng có kiểu hình tương tự như mô tả bên trênNguồn: Tổng hợp từ bài của thầy Thái Văn Thiện