Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Cây bông giấy Bonsai cao 50 cm (Cây Cảnh Thạnh Trị)

Bông giấy làm Bonsai!! Phần thân nhìn thấy là rễ của cây bông giấy trước kia. Lúc khai thác cây phôi này thì em nó bị chặt ngang mặt đất!! Sau một thời gian nuôi dưỡng nhìn giờ nhìn cây bông giấy cũng tạm tạm rồi.Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004345604719