Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Ebook kinh nghiệm chăm sóc các giống lan thân thòng (pdf)

Một tài liệu hay chia sẽ kinh nghiệm chăm sóc cho các loại lan thân thòng phổ biến như: lan long tu, lan Hạc vỹ, lan Trầm tím, lan Giả hạc pháp, Giả hạc hawai, lan đùi gà, lan Phi điệp...
Lan Phi điệp Cao Bằng

Link để tải và xem ebook
https://drive.google.com/file/d/0B0efdTwfUkI1M1h1ZC1tTF9MdEU/view?usp=sharing

Nguồn: lanrungvinhphuc.blogspot.com/