Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Ebook Sổ tay nghệ nhân cây cảnh (pdf)

Quyển sổ tay cây cảnh này do Nguyễn Ngọc Thạch, Huỳnh Anh Tuyên, Đặng Linh chi sưu tầm và biên soạn từ các bài viết nước ngoài về làm cây Bonsai. và các vấn đề liên quan đến cây Bonsai
Ebook Sổ tay nghệ nhân cây cảnh (pdf)


Nội dung bao gồm các chuyên đề sau:
1.           Ghép cành và rễ theo phương pháp xâu chỉ
2.           Sự lão hoá của cây Bonsai và kỹ thuật bó rêu tạo dáng cổ thụ cho vỏ cây
3.           Cắt tỉa cành Bonsai
4.           Làm jin và sharis
5.           Chiết cành tạo cây phôi
6.           Chẻ cây Bonsai
7.     Cắt tỉa lá
8.           Cải thiện bộ rề nổi của cây Bonsai
9.           Rêu và việc sử dụng rêu trong kỷ thuật làm cây cảnh
10.  Làm chậu xi măng
11.  Kinh nghiệm xử lý những cây rụng lá vào mùa đông
12.  Bài học từ những giá trị đích thực của cây cảnh mini
Link tải Ebook:

Nguồn: sưu tầm Internet