Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Quá trình phát triển của 1 cây Bonsai từ hạt giống

Quan sát quá trình phát triển của 1 cây Bonsai từ hạt giống. 1 cây thông đen trung bình mất từ 10-15 năm để đạt được kích thước cây trưởng thành. Và có thể mất đến 20 năm để có được 1 cây Bonsai như ý.

Ở giai đoạn cây 2-3 năm tuổi ta tiến hành quấn dây cho thân để tạo hình dáng ban đầu cho cây Bonsai. Điêu chỉnh lại hình dáng cây trong 5 năm đầu. Đến mùa hè năm thứ 5 ta tiến hành cắt bỏ các nhánh bên dưới. Đến khoảng 10 năm thì cây Bonsai đã có hình dáng tương đối.

Nguồn: sưu tầm Internet