Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

[Bán] Lan Đại Ý Thảo Di Linh & Lan Trầm rừng tết 2016 HCM(17-11-2015)

(Lan Rừng Nghĩa Nguyễn) Đại Ý Thảo đang nứt hạt gạo, nở tết hoặc cận tết 2016, còn 500 thân.  Trầm đang chuẩn bị xuống lá. còn 40 thân. Liên hệ: Mr Nghĩa 0935 331 771. Địa chỉ: 369/25 Phan Văn Trị - Bình Thạnh - Sài Gòn.
Lan đại ý thảo nở hoa
Lan đại ý thảo nở hoa
QUY CÁCH CÂY - BAO HÀNG!

* Lan Đại Ý Thảo dài từ 60cm đến 1m4. Dưới 60m 2 thân tính 1. Thân to mập rất đẹp.
* Lan Trầm 30cm đến 50cm. Dưới 30cm 2 thân tính 1. Cây cực đẹp.

Lan trầm tím
Lan trầm tím 
Nguồn: https://www.facebook.com/xa.vang.180