Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

[Bán] Lan trầm rồng đỏ & lan hawaii trắng tết 2016 BAOLOC(20-11-2015)

(KhanhHung Tran) Bán lan trầm rồng đỏ, đã thuần năm 3. Lan đã thắt ngọn 1 tháng: 2 thân lớn và 1 thân vừa. Giá giò lan trầm rồng đỏ này: 550k. Các bạn có nhu cầu mua lan xin liên hệ: Trần Khánh Hưng 0909327832 (TP. Bảo Lộc Lâm Đồng).
Lan Trầm rồng đỏ
Lan Trầm rồng đỏ (minh họa)


Ảnh thực tế của giò lan trầm rồng đỏ, đã thuần năm 3
Ảnh thực tế của giò lan trầm rồng đỏ, đã thuần năm 3
2. Lan giả hạc Hawaii trắng xưa (đài) kei năm 3, hoa nở tết vào tết 2016: 3 thân lớn và 2 thân vừa tính thành một. giá bán lẻ 200k/thân. Lan Hawaii giao sỉ giá tốt.
Hoa lan giả hạc Hawaii trắng xưa (đài)
Ảnh thực tế giò lan giả hạc Hawaii trắng xưa (đài) sẽ bán
Ảnh thực tế giò lan giả hạc Hawaii trắng xưa (đài) sẽ bán

3. Lan Trầm super nestor ( trầm cổ rụt): Đã thắt ngọn xổ xuân 2016, thân gần bằng ngón cái, thuần năm 3. Giá tốt: 200k/thân.
Nguồn: https://www.facebook.com/khanhhung.tran